is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 6, 30-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instrumentmakers. Geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Te Dordrecht slap, overigens normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's- Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Drukte (overwerk). Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Fabricage van fittings voor gloeilampen. Normaal. G. w.

Middelburg (Bb).

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

(Construction de navires et de voitures.)

IJzeren- en houten-scheepsbouw. Eenige slapte kwam alleen voor te Haarlem, terwijl in den houten-scheepsbouw te Dordrecht uitsluitend herstellingswerk verricht werd.

Daarentegen heerschte drukte te Alfen (meer personeel, overwerk), Amsterdam, Arnhem, Delft, te Dordrecht in den ijzeren-scheepsbouw (overwerk), te Groningen (meer personeel), Leiden, Rotterdam, te Schiedam in den houtenscheepsbouw (uitrusting der haringvloot) en te Vlissingen (eenig overwerk). Voorts was er normaal, geregeld werk te Den Helder, Kampen en te Schiedam in den ijzeren-scheepsbouw.

Te Alfen, Amsterdam, Groningen, Rotterdam en te Schiedam voor den ijzerenscheepsbouw overtrof de vraag het aanbod, terwijl er overigens evenwicht bestond. G. w.')

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (M).

Rijtuig- en wagenmakerij. Een flinke bedrijvigheid werd geconstateerd te Arnhem, 's-Gravenhage (overwerk) en Rotterdam, terwijl overal elders normaal, geregeld werk was.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Haarlem, waar het aanbod grooter, en te Schiedam, waar het kleiner was dan de vraag. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh),'s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabricage. Buitengewoon druk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Vg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B).

Boekbinderij. Te Amsterdam en Groningen heersche eenige drukte, terwijl de toestand overigens normaal was.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. G. w.

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. Er was geregeld werk; slapte werd niet geconstateerd. Te Westzaan overtrof het aanbod de vraag, maar te Amsterdam en Hilversum was gebrek aan goede werkkrachten. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (D), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), s-Hertogenbosch (x>), Hilversum (P), Leiden (B), Schiedam (Vg), Westzaan (P).

XV. Textielnijverheid.

(Industrie textile■)

Textielnijverheid. Slapte kwam in Mei nog slechts voor te Tilburg en te Leiden in de dekenweverijen en de fabricage van lampepitten, terwijl aldaar

!) In Afl. 4—1912 (blz. 246) werd medegedeeld, dat in het scheepsbouwbedrijf te Haarlem het aanbod van niet-vaklieden de vraag overtrof, terwijl daarentegen te Alfen, Delft, Groningen en Rotterdam de vraag kleiner was dan het aanbod. In plaats van het woord kleiner moet hier natuurlijk gelezen worden grooter.