is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 7, 29-07-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden sedert Mei afnamen. Te Amsterdam werd de arbeidsdag, die aan het begin der maand nog 12—15 uur had bedragen, aan het einde der maand weder op het normale (10 a 11 uur) gebracht.

Vraag en aanbod waren thans vrijwel gelijk. G. w.

Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Zutfen (B).

Grondwerkers, heiers en baggerlieden. Het was slap te Groningen, Haarlem en 's-Hertogenbosch. Daarentegen was er druk werk te Amersfoort (meer personeel), Ammerstol (zeer gunstig), Amsterdam, te Dordrecht bij aardwerkers, te Gouda (meer personeel), te Nijmegen bij baggerlieden en te Rotterdam. Voorts was de toestand normaal te Dordrecht bij heiers, te Enschede, 's-Gravenhage, Leiden, te Nijmegen bij aardwerkers, te Schiedam en Vlissingen.

De vraag overtrof het aanbod te Enschede en Gouda, waartegenover te Groningen, Haarlem en Schiedam het aanbod grooter was dan de vraag. Overigens bestond er vrijwel evenwicht. Werkloosheid werd geconstateerd te Groningen en Haarlem.

Amersfoort (B), Ammerstol (Yb), Amsterdam (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Steenhouwers. Te Leeuwarden was slechts matig werk, terwijl bepaalde slapte nergens voorkwam. Daarentegen was het druk te Alfen, Amersfoort (meer personeel), Dordrecht (als voren), Gouda, Nijmegen en Rotterdam. Overigens was de toestand normaal.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (Bj, Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (Bb en KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B).

Straatmakers. Drukte werd waargenomen te Amersfoort (meer personeel), Enschede (als voren), Gouda, Haarlem en Nijmegen, terwijl overal elders normaal, geregeld werk was.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten was evenwicht, behalve te Haarlem, waar de vraag grooter was. G. w.

Amersfoort (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Opzichters en teekenaars. Groote slapte kwam alleen voor bij de meeste patroons te Breda. Daarentegen was het druk te Am-sterdam, Dordrecht en te Breda bij enkele patroons, terwijl ook Haarlem verlevendiging constateerde (meer personeel). Overigens was de toestand normaal of bevredigend.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten was vrijwel evenwicht, behalve te Breda, waar het aanbod de vraag overtrof, en te Enschede en Haarlem, waar de verhouding omgekeerd was. Zoo goed als geen werkloosheid.

Amsterdam (B), Breda (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B).

V. Chemische nijverheid.

(Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. Slapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).

Kunstmeststoffenfabricage. Door grooten aanvoer van grondstoffen drukte (± 30 losse werklieden aangenomen). Meer vraag dan aanbod van werkkrachten. G. w.

Dordrecht (Vg).

Verfwarenfabricage. Te Schiedam slapte, doch te Delft drukte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg), Schiedam (B).

Lijm- en beenzwartfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Lijm- en gelatinefabriek. Gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Oliefabriek. Drukte (meer afzet naar het buitenland, seizoen); meer los personeel aangenomen. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).