is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 7, 29-07-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olieslagerijen. De gewone seizoenslapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Waterstof- en zuurstofgasfabrieken. Drukte (overwerk). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).

Zeepfabrieken. Bevredigende drukte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zinkwitfabricage. Geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Maastricht (As).

Zwavelzuurfabricage. Drukte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij. Te Groningen en Rotterdam was het nog slap, maar overigens was de toestand bevredigend (te Alfen seizoendrukte).

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrleken. Eenige slapte kwam alleen voor te Amsterdam. Voorts was er eensdeels normaal, anderdeels druk werk, waarvan hier en daar uitbreiding van personeel of overwerk het gevolg was.

Te 's-Gravenhage overtrof het aanbod de vraag. Daarentegen was de vraag grooter te Delft en te Dordrecht voor de stoomtimmerfabrieken. Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb en KF), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. Alleen te Leiden was het slap. Hiertegenover stond drukte te Amsterdam (wat meer personeel), Gouda, 's-Gravenhage,te Groningen bij stoelenmakers, te Nijmegen, te Rotterdam bij tafelmakers (eenig overwerk) en te Sittard. Overal elders was normaal, bevredigend werk.

Vraag en aanbod waren over het geheel vrijwel gelijk. Alleen te Rotterdam in het tafelmakersbedrijf overtrof de vraag het aanbod. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leideu (B), Middelburg (Bb), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KF), Zutfen (B).

Beeldhouwers. Dordrecht, Groningen en Rotterdam rapporteerden slapte, terwijl het daarentegen te Amsterdam nogal druk was. In de overige plaatsen was normaal, geregeld werk.

Vraag en aanbod gelijk, behalve te Amsterdam, waar het aanbod nog iets grooter was. Zoo goed als geen werkloosheid.

Amsterdam (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (B), 's-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kistenmakers. Drukte werd geconstateerd te Dordrecht, Gouda (verzending van kaas, meer personeel) en Rotterdam, terwijl te Schiedam normaal, geregeld werk was.

Te Gouda en Rotterdam was meer vraag dan aanbod; overigens waren beide gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Gouda (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Slapte werd waargenomen té Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Schiedam. Hiertegenover stond drukte te Arnhem en Rotterdam (in de vetkuiperij langer werktijd) terwijl er geregeld werk was te 's-Hertogenbosch en Kampen.

Te Rotterdam was het aanbod kleiner, te Amsterdam daarentegen (althans van werklieden zonder vakkennis) grooter dan de vraag. Overigens was er evenwicht. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Biljartmakers. Druk werk (veel reparaties). Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).