is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeepfabrieken. Drukte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zinkwitfabricage. Geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Maastricht (As).

Zwavelzuurfabricage. Drukte Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- cn stroobewerkiiig, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij. Te Groningen was het nog slap en te Rotterdam was slechts matig werk. Overal elders was de toestand normaal, bevredigend.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hcrtogenboscb (B), Leiden (B) Botterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. Alleen te Amsterdam kwam eenige slapte voor. Overigens was er deels gewoon, geregeld, anderdeels flink of druk werk. Hier en daar werd overwerk verricht of vond uitbreiding van personeel plaats.

Te 's-Gravenhage en Rotterdam was meer aanbod dan vraag. Daarentegen was te Hilversum en voor de stoomtimmerfabrieken te Dordrecht de vraag grooter dan het aanbod. Overigens bestond er vrijwel evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Delft (B), Dordrecht (B), Euschede (B), 's-Graveuhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. Alleen Leiden rapporteerde slapte. Voorts was er slechts matig werk te Bussum, 's-Hertogenbosch en Hilversum, terwijl ook te Breda de werkzaamheden sedert Juli afgenomen waren.

Overigens was er gewoon, geregeld werk, terwijl hier en daar nog drukte heerschte, n.1. te Groningen in het stoelenmakersbedrijf, te Kampen (overwerk) en Sittard.

Vraag en aanbod waren over 't algemeen gelijk. Alleen onder de meubelmakers te Groningen kwam eenige werkloosheid voor.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Dordrecht (B), Euschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KK).

Beeldhouwers. Te Dordrecht was het over het algemeen nog slap, terwijl het te Amsterdam slapper begon te worden (werklieden ontslagen) en te Rotterdam slechts matig werk was. Overal elders was de toestand normaal.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Amsterdam en Rotterdam, waar het aanbod grooter was. Alleen te Amsterdam eenige werkloosheid.

Amsterdam (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Grouingen (B), Haarlem (B),'s-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kistenmakers. Drukte werd geconstateerd te Gouda (meer personeel), terwijl in de overige plaatsen normaal, voldoende werk was.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Gouda, waar de vraag grooter was. G. w.

Dordrecht (B), Gouda (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Druk was het alleen bij vetkuipers te Rotterdam (in enkele ondernemingen langer werktijd), terwijl daarentegen slapte werd waargenomen te Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Schiedam en bij droogkuipers te Rotterdam. Te Arnhem, 's-Hertogenbosch, Kampen en voor natkuipers te Rotterdam was normaal, voldoende werk.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Amsterdam en Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Biljartmakers. Voldoende werk. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Jalouzieënmakers. Dordrecht contstateerde seizoenslapte, terwijl Groningen en Rotterdam van normaal, voldoende werk spraken.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Rotterdam (Mh).