is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klompenmakers. Te Arnhem zeer druk, overigens normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfeu (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Kampen (B).

Pompmakers. Slapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg). •

Spiegel- en lijstenmakers. Normaal, voldoende werk. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Slapte kwam alleen voor te Schiedam. Daarentegen werd drukte geconstateerd te Ammerstol, Delft, Gouda, 's-Gravenhage (meer personeel, overwerk), Groningen en Kampen, terwijl in de overige plaatsen de toestand normaal, bevredigend was.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk, behalve te Ammerstol en Groningen, waar de vraag grooter, en te Rotterdam en Schiedam, waar zij kleiner was dan het aanbod. G.w.

Ammerstol (Vb), Delft (B), Dordrecht (B), Euschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegeu (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).

Borstelmakers. Over het algemeen was er normaal, voldoende werk (te Rotterdam in de fabrieken voldoende, op de werkplaatsen slechts matig).

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenboscli (B), Rotterdam (Mh).

Kurkensnijders. Drukte te 's-Gravenhage (meer personeel) en Rotterdam, voldoende werk te Dordrecht en Schiedam.

Vraag en aanbod gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Dordrecht (B), 's-Gravenhage (B), Rotterdam (Ml)}, Schiedam (B).

Stoelenmatters. Dit bedrijf verkeert niet in gunstige omstandigheden. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Zutfcn (B).

Stroohulzenfabricage. Druk, voortdurend vraag naar werkkrachten.

Helmond (KF).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. De hoeveelheid werk was nog normaal of vrij bevredigend in de confectie te Arnhem, Groningen, Leiden (druk), Rotterdam (voorraad-werk) en Vlissingen. Overigens heerschte thans overal seizoenslapte, hier en daar nog verergerd door het slechte weer. Weinig werk voor de thuiswerkers, verkorting van den werktijd en in sommige gevallen ontslag waren de gevolgen dezer slapte.

Het aanbod overtrof de vraag in het maatwerk te Amsterdam en Rotterdam en voorts te Delft. Overigens waren beide vrijwel gelijk of boden zich geen werkkrachten aan, omdat er toch geen werk voor hen was. Eenige werkloosheid heerschte er te Amsterdam, Haarlem en Rotterdam.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. Er heerschte seizoenslapte te Amsterdam in het damesmaatwerk (eenig ontslag, werktijd korter), te Arnhem bij naaisters, te Groningen in de modisterijerr en de kleermakerij voor winkels, te Haarlem en Utrecht in de dameskleermakerij en te Rotterdam in de damesconfectie (korter werktijd) en de vervaardiging van ondergoederen.

Overigens was de toestand bevredigend. Druk was het nog in de mantelzaken te Groningen en in de ondergoederen-confectie te Haarlem, 's-Hertogenbosch en Leiden.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam voor het damesmaatwerk en te Rotterdam. Daarentegen was te Haarlem in de ondergoederen-confectie meer vraag dan aanbod. Overigens waren beide vrijwel gelijk. Eenige werkloosheid werd geconstateerd in de dameskleermakerij te Amsterdam, Haarlem en Rotterdam.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Yg), Tilburg (As), Utrecht (C), Vlissingen (B).

2