is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, 01-01-1913 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broodprijzen (zie rrijsstatistiek).

Brouwerijen (zie Vakonderwijs).

Budgets (zie Arbeidersbudgets).

Cokes. Verschaffing van (—) tegen verminderden prijs aan on- en minvermogenden in de gemeente Gouda XI, 748.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (zie Arbeidsovereenkomsten).

Controle Havenarbeid te:

Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Velsen, Westzaan en Zaandam Dec. 1912, I, 36; Jan. 1913, II, 95; Febr. III, 147; Mrt.,

IV, 222; April, V, 270; Mei, VI, 335 ; Juni, VII, 445; Juli, VIII, 494; Aug., IX, 579; Sept., X, 672; Oct., XI, 731; Nov., XII, 788.

Verslag over het Haventoezicht in 1912 XI, 739.

Coöperatie te Groningen VI, 377 ; VIII, 545.

Credietbanken (zie Leenbanken, Middenstand).

Diamantbevverkersbond. Verélag van

den Alg. Ned. (—) 1912. . . . IX, 600.

Diensttijd (zie Locomotiefpersoneel).

Drank. Misbruik van sterken (—) . X, x (Staatsbegrooting 1914).

Drinkwatervoorzieningen .... X, x (Staatsbegrooting 1914).

Emigratie (zie Landverhuizing).

Epidemische ziekten (zie Besmettelijke ziekten).

Fabrieken (zie Bouwvergunningen, ,

Veiligheidsmuseum, Veiligheidswet).

Financiën. Uit de Nota betreffende

den toestand van 's lands (—). . IX, u.

(Zie ook Rijksmiddelen.)

Geboorten (zie Bevolking).

Gedwongen winkelnering (zie Winkelnering).

Gemeentewerklieden (zie Loon en (of) arbeidsduur, Werkliedenreglement).

Gemengde mededeelingen .... I, 46; II, 104; III, 160; IV, 234; V,282; VI, 365; VII,457;

VIII, 529; IX, 601; X, 685; XI, 741; XII, 805.

Genotmiddelen (zie Voedingsmiddelen).

Gevangenisstatistiek 1911 . . . III, 155.