is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabricage. De toestand was zeer gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Vg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B).

Boekbinderij. Te Haarlem en Nijmegen werd de toestand normaal genoemd, terwijl in alle overige plaatsen drukte geconstateerd werd (bijna algemeen overwerk).

Te Delft, 's-Gravenhage en Rotterdam was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. Eenige drukte werd geconstateerd te Amsterdam, Groningen, Hilversum en Schiedam, terwijl in de overige plaatsen de toestand normaal genoemd werd.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Westzaan, waar meer aanbod was. G. w.

Amsterdam (D), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), Hilversum (P), Schiedam (Vg), Westzaan (P).

XV. Textielnijverheid.

(.Industrie textile.)

Textielnijverheid. Slapte kwam niet meer voor. Er was deels normaal, deels druk werk. Te Boxtel, te Rotterdam in de wattenfabricage en te Vaals werd meer personeel aangenomen.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Enschede voor katoenweverijen, -spinnerijen en de bewerking van katoenafval, te Groningen voor de tricotage, te Rotterdam voor de wattenfabricage en te Vaals, terwijl alleen te Hengelo, en dan nog slechts wat meisjes betreft, het aanbod grooter dan de vraag was. Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Arnhem (C), Boxtel (Mv en V), Enschede (Ki), Geldrop (V), Goirle (V), Groningen (C), Haarlem (C), Helmond (KF en V), Hengelo (Tn), 's-Hertogcnbosch (C), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Utrecht (C), Vaals (W), ') Veenendaal (Tn).

Vellenblooterijen. Nog druk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

Tapijtfabricage. Te Rotterdam was het nog druk (dubbele ploeg, langer arbeidsduur), te Goirle nog slap (Balkanoorlog; korter arbeidsduur).

Te Goirle waren vraag en aanbod van werkkrachten in evenwicht (te Rotterdam niet bekend). G. w.

Goirle (V), Rotterdam (C).

Passementfabricage. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

Touwslagerijen. Te Utrecht was de toestand normaal; te Rotterdam was het in de eene fabriek slapper dan de vorige maand (nachtploeg ontslagen), terwijl in de andere de toestand dezelfde bleef.

Te Rotterdam was het aanbod van werkkrachten grooter dan de vraag. G. w.

Rotterdam (C), Utrecht (O).

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

{Fubrication de gaz ei d'électricité.)

Gasfabrieken. Seizoendrukte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(h'abrication d'aliments.)

Meelfabricage. Het was slap in de meelfabrieken te Deventer (meer invoer), Groningen en Rotterdam (eer slap dan druk).

') Zie noot 1 op bl2. 8.