is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsbeurzen. *)

(Offices de placement

Hl

*) Zie bladz. 214 van deze aflevering. (Voir page 214 de cette livraison.)

') De tabel over Februari 1913, opgenomen in de vorige aflevering, vermeldt als totalen van Februari 1912 onder het hoofd:

„Mannen resp. 5170, 957, 1 719, 429, 2 333 en 1214; dit moet zijn 1 177, 296, 276, 127, 413 en 438. «Vrouwen, » 2 286, 120, 1 628, 55,2 336 * 276; s> » » 1 613, 55, 1 273, 14,1 684 » 138. „Mannen en vrouwen » 7 4d6, 1 077, 3 347, 484, 4669 » 1490; » » » 2 790,351, 1 549,141,2 097 » 576. W-°" °q97 aanvraSen om een loop^echt. '0 W.o. 66 aanvragen om een loopknecht.

} * 197 8 » •) » 42 » » » 1 ,

Maart I9!3 Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Amsterdam."1)

(Office commanal de placement a Amsterdam.) Mars 1913.

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe professionnel.)

BEROEPSGROEPEN. (Groupes professionnels)

Aanbiedingen van werkzoekenden {Demarid.es d'emplois)

Totaal der

övergeWeven ffieuw kolommen

vorige maand. ingeschreven. des(col^nes) Geplaatst.

(Bestées du muis (Inscrites (Placés.)

précédent.) Pendant le mois.) 3 . en (et) 4 en (et)

5. 6.

' van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (<autres.)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan

18 jaar. (autres.)

Aanvragen van werkgevers . (Offres d'emplois)

Totaal der

Overgebleven nw kolommen

vorige mïand. ingeschreven. desZtnnes) Voldaan.

^réce" pJföÏÏois, 11 en (ei)|l2 en (e<)

van 18 j aaien ouder. (adultes.)

jonger dan

18 jaar. (autres.)

van 18 jaar on ouder.

(adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 j aaien ouder. (adultes)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe professionnel.) \

1 2 3 | 4 ! 5 [ 6 j 7 I 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 | 14 j 15 j 16 17 | 18 | 19

i i i i i i i I i 1 i i—r——r~ ■

Mannen. (Hommes.)

3 Boek- en steendrukkerij, enz. . . 37 4 17 3 54 1 7 7 2 3 8 j 11 12 14 20 7 2 8

4 Bouwbedrijven (incl. reiniging van

gebouwen, enz.) 288 20 228 52 516 72 123 26 23 18 144 64 167 82 103 27 4

o Chemische nijverheid 1— 2 3 | 1 } 2 g ^ _ rc

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 31 3 34 2 65 ! 5 10 — 6 21 22 23 28 44 10 —6

7 Kleeding en reiniging 3 — 4 1 71 1— 2 7 10 12 12 19 1 — 7

8 Kunstnijverheid 1 — — 1 11 1 lil 1 1 1 8

9 Leder, wasdoek en caoutchouc .. 4 — 6 — 10 1 5 4 i 10 * 4 15 1 9

11 Bewerking van metalen 59 — 25 5 84 5 6 — 3 9 9 6 12 15 3 — 11

12 Verv. van stoom- en andere werk-

,, ö tuigen, enz. . .... 228 40 138 62 366 102 38 27 17 18 44 ; 56 61 74 33 27 12

13 scheepsbouw en rijtuigfabricage. .32 1 4 — 36 1 5 — 4 1 5 19 2 4 — 13

Jr Sapier{ ••••,••, 10 1 5 — 15 1 1 — 2 3 2 2 4 5 1 - 14

15 Textielnijverheid — _ 1 \ „

16 Fabricage van gas en electriciteit. 18 — 2 — 20!— 3 4 _ _ 4 3 ig

17 Bereiding van voedings- en genot- I

ta , m^dèle? ■■ 20 2 19 8 39 10 6 2 2 8 13 19 15 27 7 1 17

18 Landbouwbedrijven 26 1 9 — 36 1 4 — 1 1 8 — 9 1 1 — 18

20 Warenhandel 30 - 51 3 81 3 8 3 6 9 24 22 30 31 9 5 20

21 Verkeerswezen 42 a 2 - 207 6 632 8 87 2 46 3 87 12 133 15 104 3 21

22 breaiet- en bankwezen 11 11 8 6 19 17 «2

H , beroepen. • • 30 6 28 22 58 28 _ 16 - 9 1 51 1 60 - 15 24

V Isüw • ■ • • v * \ — \ m — \ a\ — V — \ — V — V V V V V — — •*«

28 Losse werklieden en andere niet in [ f j J "/* % % ^ [ * 'j f 1 " )" V ^ V"

a i/ J" «?/» / W « /i' 1 b™■>!!'»> ™ /)»/»#

— Niet te rangschikken beroepen . . I 4 — 5 1 / g I ' / _ ' /

Totaal Maart 1913. (Totalmars 1913) 1 788 133 1 202 263 2 990 396 434 128 142 188 5S8 522 730 71(1 4,18 1S7

» Febr. 1913. (Totalfévr. 1913). 1 732 154 1 196 248 2 928 402 282 117 78 176 474 452 552 628 279 li8

» Maart 1912. (Total mars 1912) - - 1317 295 - - 240 142 - _ 406 533 - _ 1

Vrouwen. (Femmes.)

3 j Boek- en steendrukkerij, enz. . . — j — I — II 1 — 1 3 q

4 | Bouwbedrijven (incl. reiniging van 13 ; gebouwen, enz.) 1 — i 2 — 3 — 2 — 1 ^ 9 1 q i 0 *

5 1 Chemische nijverheid — — ! 1 f

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. — — 1— 1 _ 4 2 "3 o ~~n ~ «

11BSS&SS**. :::: " 2 1 _* 1 _» 2° 2 >{ L1 s? » « » « j

11 Bewerking van metalen — __ 2 i , _ 'z ^

14 Papier - 1 1 2 1 3 _ 1 1 4_ fi lloZ^il

15 | Textielnijverheid 1 — 2— 3 2 2 4 2 4 9 1^

17 Bereiding van voedings- en genot- ^ ^42 15

middelen 1 — J 4 — 5 — ]_ i i 5_ t\ i 1 17

20 | Warenhandel . 20 2 j 33 7 53 9 10 2 6 — 12 3 IS S 11 11

21 Verkeerswezen 15 1 25 5 40 6 5 2 1 _ 5l J \l 2 4 Z 2

1: : : : : ? 2 1 » 1 » ! 2 - = j » » » ; _• 2

SI SSfSWSSS.-^, taih 899 9 8wl ,0 3 370 79 8 121 30 064 * 3 841 «•» « »'» » «

een bepaald beroep arbeidenden. 3 8 7 19 10 27 2 8 1 19 7 18 8 37 4 5 '8

Totaal Maart 1913. (Totalmars 1913) 767 26 2 S05 118 3 572 144 2 159 53 687 108 2 938 247 3 625 355 2166 48

» Febr. 1913. (Totalfévr. 1913). 657 30 2 369 109 3 026 139 1 761 51 447 65 2 528 228 2 9-5 293 1770 42

» Maart 1912. (Total mars 1912) - - 1 904 37 - - 1 435 8 - - 1 763 160 - - - _

Totaal mannen en vrouwen:

(Total hommes et femmes):

Maart 1913 (mars 1913) . 2 555 159 4 007 381 6 562 540 2 593 181 829 296 3 526 769 4 355 1 0fi5 9 584 185

Febr 1913. (févr. 1913) . 2 389 184 3 565 357 5 954 541 2 043 168 525 241 3 002 0 3 5 7 92 2 9 6

Maart 1912 (mars 1912) . - — 3 221 332 - - 1 675 150 - _ 2169 693 - - -