is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 6, 30-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsbeurzen. *)

(iOffices de placement.)

Mei 1913.

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Amsterdam.

(Office communal de placement a Amsterdam.)

Mai 1913.

Nummer der beroepsgroep. {Numëro du groupe professionnel.)

BEROEPSGROEPEN. (Groupes professionnels)

Aanbiedingen van werkzoekenden Aanvragen van werkgevers

(Demandes d'emplois) (O ffres d'emplois)

Totaal der Totaal der

Overgebleven kolommen Overgebleven xrjp„w kolommen

van de ingeschreven. , (Total Geplaatst. .van , ingeschreven. 7 @otal Voldaan,

vorige maand. niBeBwueveu. des * vorige maand. & des colonnes) , , .. .

* 7 • (Inscrites — (Places.) i D. . , .D (Inscrites — (Acceptees.)

précédent)0lS Pendant mois-) 3 (et) 4 en (et) précédent.) Pedant le mois.) 11 en (et) 12 en (et)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 jaar en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 j aai en ouder. (adultes.)

jonger dan 18 jaar. (autres.)

van 18 j aai en ouder. (adultes.)

jonger dar 18 jaar. (autres.)

van 18 j aai en ouder. (adultes.)

jonger dar 18 jaar. (autres.)

van 18 jaai on ouder. (adultes.)

jonger dar 18 jaar. (autres.)

van 18 jaai en ouder. (adultes)

jonger dar 18 jaar. (autres.)

van 18 jaai en ouder. (adultes.)

jonger dar 18 jaar. (autres.)

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe professionnel.)

I 2 3 j i \ 5 | 6 j 7 | 8 | 9 j 10 | 11 | 12 | 13 ) 14 j 15 16 17 j 18 | 19

I i i i I i i I i I i i i '

Mannen. [Hommes.)

B Boek- en steendrukkerij, enz. . . 23 — 3 6 26 6 1 2 1 11 2 17 3 28 1 3 3

4 Bouwbedrijven (incl. reiniging van

gebouwen, enz.) ...... 273 18 286 43 559 61 148 27 32 13 202 47 234 60 132 27 4

5 Chemische nijverheid — •—• — — — — — — 1 — — — 1 — — — &

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, eDZ. 25 —- 15 6 40 6 2 5 9 8 14 25 23 33 1 6 6

7 Kleeding en reiniging 1— 2 2 32 1 — 2 5 2 3 48 1 — 7

8 Kunstnijverheid — — 1 1 1 1 — — — — 1 — 1 — — — 8

9 Leder, wasdoek en caoutchouc . . 5 —. 4 1 91 4 —• 6 3 9 | 11 15 14 4 — &

II Bewerking van metalen 61 — 17 5 78 5 4 — 3 7 16 j 9 19 16 4 — 11

12 Verv. van stoom- en andere werk- ' '

tuigen, enz 223 23 138 51 361 74 19 13 19 24 51 45 70 69 15 14 12

18 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . 26 1 3 3 29 4 4 1 1 3 4 : 3 5 6 3 1 13

14 Papier. .......... 61 -3 1 92 1 1 — 2 1 4 16 1 1 14

15 Textielnijverheid — — — — —• — — — 1 1

16 Fabricage van gas en electriciteit. 15 — 4 — 19 — 3 — 16 — 16 — 9 — 16

17 Bereiding van voedings- en genot¬

middelen . ........ 15 3 259 7 274 10 175 4 8 16 252 55 260 71 174 7 17

18 Landbouwbedrijven ...... 11 1 1 — 12 1 — — — — — — — — — — 18

20 Warenhandel ........ 36 — 36 1 72 1 14 1 5 12 25 : 13 30 25 13 2 , 20

21 Verkeerswezen 374 3 153 2 527 5 55 1 18 3 91 21 109 24 69 4 21

22 Crediet- en bankwezen 19 8 14 7 33 15 2 — 2 — 2 4 1 — 22

23 Verzekeringswezen — — — — — — — — — ' 0 2 23

24 \ Vri^e betoepen 1 41 4 \ 34 1 32 1 75 36 4 ^ 16 1 13 10 1 35 11 48 2 15 24

etjWus ot . . . . \ Y \ — \ — \ — \ V \ — — — — \ '— \ — \ — \ — \ — — \ — >26

rn — 1, — ..V ^ 1 — V 1 — \ <& V v x ^ \ AO \ 4 \ % \ — W7

—' Losse werklieden en andere met in / J J ƒ / / 7 r y / — 7 \ . V

SI 4(f ]J f3*! J6/ m 85 / Ml SS / U j SO f1) 279 i2) 193 j 323 273 Ln 3* J»

/ Niet te rangschikken beroepen . . 5 j — / 2 — f ƒ / ij _ j / — j — I —

Totaal Mei 1913. (Totalmai 1913) . 1 599 I 81 1326 I 234 2 925 311 I fiis ma i<« om ZZT ~

» April 1913. (Total avril 1913). 1 640 101 1 213 1 202 2 853 a«n Ho ??? 1 145 685 605 114

- Mei 1912. (Totalmai 1912) . _ | _ l m j _ 1 | 254 n* 153 ^ ^ 768 660 352 110

Vrouwen. (Femmes.)

4 Bouwbedrijven (incl. reiniging van I j

gebouwen, enz.) 1 i I

5 Chemische nijverheid 1: y 1 1 3 ■— 41 2_4_.

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. — —. _ ~~ ~~ — — — — 5-

7 Kleeding en reiniging .... 15 1 41 4, za K 7 ^ — — — 5 — — 6

8 Kunstnijverheid -1 -. 27 17 73 14 100 31 49 1 7

14 Papier 1 — 2 a ^ ï 2 — 1 13 — 18

15 Textielnijverheid | 1 _ 2 2 — j 6 2 8 — — 14

17 Bereiding, van voedings- en genot- — 1 1 4 4 55 1 — 15

middelen c

20 Warenhandel 12 ; 2 17 9 29 ÏT ~~v l 1 i ~ 3 — — — 17

21 Verkeerswezen. ....... 19 — 25' 3 44 q i? I r ! 9 1 11 14 12 7 2 20

24 Vrije beroepen 7 3 § . 0 n r ,fi J 5 1 33 2 38 3 12 2 21 -

26 Verpleging of verzorging .... 4 — 4-1 o ^ ® 12 15 1 7 24-

27 Huiselijke diensten 621 15 2 2S4, is osks fa „» — 1 — 3 — — — 26

28 Losse werklieden en andere niet in 84 22 666 S9 3141 l5* 3 807 243 1 964 17 27

een bepaald beroep arbeidenden. 4 4 5 16 <) 90 i q „

M /u 1 8 — 23 1 29 1 52 — 8 28

Totaal Mei 1913. (Total mai 1913) . 684 25 I 2 338 Q4 3 099 1"1Q I o aoq ^ ! !

» April 1913. (Totalavril 1913). 775 33 2 573 103 3 34S 136 Sr tv lil n! 3 275 235 3 990 378 2 036 38

» Mei 1912. (Totalmai 1912) . - ! _ 1993 oq 3348 136 2 ?3 687 94 3 056 290 3 743 384 2 069 39

' x — — 1 o74 12 — — 2 154 172

Totaal mannen en vrouwen: ! -■ -

(Total hommes et femmes)-.

ApVSl ^(amTwU) 2 415 134 3 786 305 6 201 439 2 424 1^7 sïn 4245 719 5 135 1063 2641 152

Mei 1912 (mai 1912) . . _ _ 3134 245 i Ï5I 840 305 3 671 739 «11 1 044 2 421 149

1 40 I ~~ • ~ i828 127 — 2 595 637 —

) Zie biadz. 326 van deze aflevering. (Voir paqe 326 de cetie livraitnn ) ?>\ w qi

x) W.o. 152 aanvragen om een loopknecht. • 2 0Q aauvragen om een loopknecht.

2) » 165 » » » » v ^ » » »