is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen (K). April. Seizoendrukte (meer personeel, voor de stukadoors ook overwerk). Toestand gunstiger dan in 1912 (het aantal personen, die zich voor witterswerk aanbieden, wordt steeds kleiner). Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

Mei. Geregeld werk (voor witters in de eerste helft der maand nog druk, daarna afnemend). Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk (in het begin der maand aanbod van witters kleiner). G.w.

Juni. Voor stukadoors geregeld werk; voor witters afneming van werkzaamheden, zoodat het op het einde der maand slap was (ontslag, de gezellen vonden echter werk als los werkman). Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van stukadoors gelijk, aanbod van witters grooter dan de vraag (in het begin der maand aanbod echter minder groot). G.w.

Haarlem (K). April. Druk (seizoen, nieuwwerk). Weinig verschil met 1912, nu eer iets drukker. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

Mei en Juni. Geregeld werk, evenals verleden jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w. Een deel der stukadoors waren echter te Amsterdam werkzaam.

s-Hertogenbosch c.a. (K). Geregeld werk, zoowel in April als in Mei en Juni. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten, voor zoover zij voorkwamen, gelijk. G.w.

Hilversum en Bussum (K). April. Evenals verleden jaar drukte (voor stukadoors langzamerhand afnemend). Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Mei. Geleidelijke afneming der drukte, zoodat op het einde van de maand, evenals verleden jaar, niet meer dan geregeld werk was. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Juni. Geregeld werk (voor stukadoors te Bussum iets achteruitgegaan). Toestand iets ongunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Leeuwarden (K). Druk, vooral voor het witterswerk, zoowel in April (toeneming van werkzaamheden; overwerk, veel witters aangenomen) als in Mer (herhaaldelijk overwerk voor witters) en Juni (afnemend, minder overwerk). Toestand in April en Mei dezelfde als in 1912, in Juni iets ongunstiger. In April en Mei meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Juni vraag en aanbod gelijk (afnemende vraag). G.w.

Leiden (K). Seizoendrukte in April en Mei en geregeld werk in Juni, evenals verleden jaar Vraag en aanbod gelijk, behalve in April (meer vraag). G.w.

Maastricht (W). In April seizoendrukte, in Mei en Juni geregeld werk. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Middelburg (W). April. Geregeld werk, evenals in 1912. G.w.

Nijmegen (K). In April en Mei voor de witters seizoendrukte (langere arbeidsduur en hooger loon) en voor de stukadoors tamelijk slap; toestand ongunstiger dan in 1912. In Juni geregeld werk, vrijwel als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk. G.w.

Rotterdam (K). April. Drukte (seizoen, schoonmaak en nieuwbouw). Weinigverschil met 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Mei en Juni. Afneming van werkzaamheden (afloopend seizoen, weinig aanbouw in Juni), zoodat einde Juni zelfs slapte heerschte. Toestand in Mei eer gunstiger dan ongunstiger dan verleden jaar, in Juni daarentegen ongunstiger. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. In Mei geen noemenswaardige in Juni eenige zeer geringe werkloosheid.

Schiedam (K). In April druk, in Mei en Juni niet meer dan geregeld werk. Toestand dezelfde als in 1912 (in Mei echter iets ongunstiger). Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Tilburg (K). Eenige drukte in April en Mei (meer aanbouw), geregeld werk in Juni. Toestand in Mei en Juni dezelfde als in 1912, in April gunstiger. Vraae en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Utrecht (W). April en Mei. In April schoonmaakdrukte, in Mei geregeld werk. Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten ongeveer gelijk. G.w. &

Juni. Afneming der werkzaamheden, zoodat het op het einde der maand slap was, vooral voor de witters. Toestand ongunstiger dan in 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. Werkloosheid.

Vlissingen (K). In April en Mei druk (schoonmaak), in Juni niet meer dan geregeld werk. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.