is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pinksterfeest iets langer aanhield. Vraag noch aanbod van werkkrachten. G.w.

Enschede (K). Mei. Druk (meer personeel, meer overwerk, loonsverhooging voor de stoffeerders). Toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w. .

Juni. Einde der seizoendrukte, geregeld werk. Toestand dezelfde als in 1912.

Geen aanbod van werkkrachten. G.w.

Gouda (K). Drukte, zoowel in April en Mei (overwerk, meer personeel) als in Juni (in geringe mate). Toestand gunstiger dan in 1912. In April en Mei meer vraag naar werkkrachten, dan aanbod, in Juni vraag en aanbod gelijk. G.w.

Groningen (K). April en Mei. Druk (in April overwerk, in het laatst van Mei drukte afnemend). Toestand gunstiger dan in 1912; men houde hierbij in het oog dat in Mei 1912 in dit bedrijf gestaakt werd. In April meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Mei vraag en aanbod gelijk. G.w.

Juni. Geregeld werk, evenals in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten

gelijk G.w.

Haarlem (K). In April evenals in 1912 seizoendrukte, welke in Mei langzaam verminderde (iets minder overwerk) zoodat er in Juni niet meer dan geregeld werk was (toestand in laatstgenoemde beide maanden gunstiger dan in 1912). In April en Mei meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Juni evenwicht. G.w Den Helder (K). In April en Mei geregeld en in Juni flink werk. Toestand gunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w

's-Hertogenbosch c.a. (K). In April geregeld werk, in Mei druk, in Juni slap. Toestand in April en Juni ongunstiger dan in 1912, in Mei dezelfde. Vraag en aanbod van werkkrachten, voor zoover deze voorkwamen, gelijk. G. w.

Hilversum en Bussum (K). In April seizoendrukte; in Mei vermindering der drukte zoodat er op het eind van die maand en in Juni niet meer dan geregeld werk 'was. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werk-

krachten^ gelijk.^ ^w. ZOQwel in Aprü (geleidelijk toenemend) en Mei (in

beide maanden zeer lange werkdagen) als in Juni (sterk afnemend, steeds korter werkdagen). Toestand vrijwel dezelfde als in 1912. Geen vraag of aanbod van

werkkrachten. G. w. ... ,, ,

Leiden (K). Seizoendrukte, zoowel in April (meer vraag naar werkkrachten dan aanbod) als in Mei en Juni (vraag en aanbod gelijk). Toestand dezelfde als

10 ^Maastricht (W). In April seizoendrukte (vraag naar werkkrachten), in Meien luni geregeld werk. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w

Middelburg (P). Juni. Drukte, gepaard met meer overwerk, evenals in 1912.

Vraag noch aanbod van werkkrachten. G.w.

Nijmegen (K). In April en Mei zeer druk; meer vraag naar werkkrachten dan aanbod In Juni afneming der drukte, al bleef er ook nog flink werk; aan het einde der maand vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk, in het begin eer meer vraag. Toestand nagenoeg dezelfde als in 1912. G.w.

Rotterdam (K). Juni vermindering der seizoenwerkzaamheden, zoodat er op het einde van de maand niet meer dan geregeld werk was. Toestand over het algemeen dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk, ü. w.

Schiedam (K). Druk, zoowel in April (vooruitgaande), als in Mei en Juni. Toestand dezelfde als in 1912 (in Mei iets ongunstiger). Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w.

Utrecht (P). April. Ongewone slapte (korter arbeidsduur). Toestand ongunstiger dan in 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. G.w.

Mei. Druk, doch niet zoo druk als in 1912. Geen vraag of aanbod van werk-

Juni. Geregeld werk, evenals in 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan

%lissingen (K). Mei en Juni. Seizoendrukte, evenals in 1912. Vraag en aanbod

van werkkrachten gelijk. G. w. .

Zutfen (K). Geregeld werk in April (toenemend) en Juni, drukte in Mei. Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk G. w.

Zwolle (KF). Geregeld werk, zoowel in April als in Mei en Juni. 1 oestand einde Juni iets ongunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk, u.w.

Steenhouwers. Drukte werd geconstateerd te Amsterdam (in het begin van het kwartaal echter slap), Dordrecht (volgens patroonsvereeniging alleen in enkele werkplaatsen), Deventer, Groningen (meer personeel) en Nijmegen (alleen in het