is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Britannië en Ierland. {Grande-Bretagne et Irlande.) 19 Juli—15 Augustus 1913.') Bij 426 arbeidsbeurzen werden van 19 Juli tot 15 Augustus 188 606 aanbiedingen van werklieden (126 241 van mannen, 37 577 van vrouwen, 13 708 van jongens en 11 080 van meisjes) en 85 536 aanvragen van patroons (49 482 naar mannen, 20 487 naar vrouwen, 9 517 naar jongens en 6050 naar meisjes) op het „general" register ingeschreven. Het aantal plaatsingen bedroeg 65 446 (39 344 van mannen, 14 999 van vrouwen, 6 615 van jongens en 4 488 van meisjes). Den 15en Augustus waren nog 89 049 personen (64 312 mannen, 14 733 vrouwen, 5 082 jongens en 4 922 meisjes) als werkzoekenden ingeschreven. 85 992 aanbiedingen, 30359 aanvragen en 24 667 plaatsingen betroffen tegen werkloosheid verzekerde werklieden.

Blijkens het „casual" register werd aan 1 938 mannen werk verschaft van bijzonder tijdelijken aard.

Noorwegen. (Norvège.) Juli—December 1912. 2) De volgende tabel geeft een overzicht van de werkzaamheid van 16 openbare arbeidsbeurzen gedurende de maanden Juli tot en met December 1912 en in dezelfde maanden van 1911.

Aanbiedingen van Aanvragen door pioatofnoon

werklieden. patroons.

MAANDEN. (Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) 1 ''

(Mois.) Mannen. Vrouwen. Mannen. Vrouwen. Mannen. Vrouwen.

(Hommes.) (Femmes.) {Hommes.) (Femmes.) (Hommes.) (Femmes.)

T1-/T7//V (1912 2303 1645 2491 1 913 1623. 1308

Juli (juuiet). . . . j lgll 2 344 1 5?1 2 227 1 770 1 475 1 25Q

, , ...... 1912 2140 2 125 2 227 2 537 1 387 1 745

Augustus (Aoui) . . j 1911 24g0 lg96 21Q5 2 37g 480 1G4g

„ , , , . . ( ]912 2 255 2 291 2 251 2 777 1 492 1 814

September (Septembre). j ign 2 4?0 2 0g2 g 2J7 3 55g l 5J6 l 74g

m., . ) 1912 2 544 2 654 2 131 2 761 1 608 2 114

uctooer (.uctoore) . . j lgn 0 785 2 3g4 2 320 2 006 j 7% x g8g

,T , . I 1912 2 238 1 935 1 692 1 837 1 288 1 399

JNovember (Isovembre). j lgll 2 4g8 } 637 1 853 1 658 1 445 1 237

n , ,7), , . ( 1912 1 807 1 698 1 353 1 899 1 065 ' 1537

December (Decembre) . lgn 1 g40 l 522 1 4Q4 1 6?5 j 17Q 1 gg8

Oostenrijk. (Autriche.) Juli 1913. 3) De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de werkzaamheid der arbeidsbeurzen en plaatsingsbureaux, waaromtrent in Juli, evenals in Juni 1.1., 913 dezer instellingen inlichtingen verstrekten.

Aanbiedingen Aanvragen ^100 aan" °P A&lWaan- °P

van werklieden. door patroons. Plaatsingen. biedingen. biedingen

. Juli. (Juillet.)

Juni. (Juin.)

Juli. Juni. Juli. Juni. Juli. Juni.

Juli. Juni.

Mamieu -{Hommes) . 67 4171 68 285 42 63] 46 845 24 909 28 351 36,9 41,5 63,2 68,6

Vrouwen (Femmes) . 29 124 32 870 29 273j 35 838 15 757 18 975 54,1 57,7 100,5 109,0

Leerlingen(^r«!w) 9 379 6 179 7 662 6 003 2 387 1 369 25,5 22,2 81,7 97,2

Totaal .... 105 920 107 334 79 566 88 686 43 053 48 695 40,6 45,4 75,1 82,6 (Tot al.)

') Labour Gazette van September 1913.

2) Maanedsskrift for Socialstatistik 1912, no. 7—12.

3) Soziale Rundschau van Augustus 1913.