is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 35, 01-01-1924 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1928. 1924. Jan. t/m. Juni zie blz. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. | Febr. Maart. April. Mei. Juni. Juli. 1923. | 1924. | ^ez6r a^-

Grondvraag-stuk.

Landarbeidersplaatsjes.

Aantal toegelaten vereenigingen — — 1 1— 4 1 3 3 1— 3— 3 10

Totaal bedrag voorschotten X f 1000 91 73 163 38 66 103 84 110 197 186 121 — | 55| 973 670

Prijzen, kosten yan leYensonderhoud.

Indexcijfers der grootliandelsprijzen in Ne- ( 1 . . 149 145 142 145 148 153 154 156 158: 155 154 153 151 1 S11

derland (1913 = 100) 1) \ 2 . . 137 135 132 136 142 148 152 153 158: 154 151 150 149 ƒ

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen te Amsterdam

(1913 = 100) 140,5 140,3 141,2 143,4 147,1 146,2 144,1 148,1 147,9 145,0 144,0 142,8 813

^ Arbeidersgezinnen A'dam (Mrt. '20 = 100). 81,2 81,0 83,1 83,8 81,1 )

a g Stijging (+) of daling (—) sedert de vorige > 814

SU periode (in pOt.) +0,6 — 0,2 +2,6 + 0,8 — 3,2 )

g Arbeidersgez. te's-Gravenhage (Dec.'20=100) 83,6 ' 79,5 80,0 83,7 83,1 )

§■§ Stijging (+) of daling(—)sedert de vorige } 817

tl O periode (in pCt.) +6,9 — 4,9 +0,6 + 4,6 — 0,7 )

3 a Ambtenaarsgez.'s-Gravenhage(Dec.'20=100) 81,7 79,7 79,1 81,0 80,8 )

g Stijging (+) of daling (—) sedert de vorige ' V 818

3 periode (in pCt.) +2,4 — 2,4 — 0,8 + 2,4 — 0,2 |_)

Handel en Verkeer.

Handelsbeweging zonder gouden en ( Invoer . . 159 533 157 464 150975 166 474 192923 176660 174751 177885 185507 186 545 189680 218 738 189081 989978 1147 436 )

zilveren munt en muntmateriaal < Uitvoer. . . 97 860 95694 107933 127 721 125 848 126124 127840 116522 125 465 131 907 136 431 135 531 110839 592 061 756 695 } 820

X f 1000 ( Saldo inv. . 61 673 61770 43 042 '38754 67 075 50536 46 911 61363 60 042 54 638 53 249 83207 78242 397 917 390 741 )

Ontvangsten der Spoorwegmaatsch. X f 1000 . . 12 886 14 929 16 557 14 421 14 684 13025 11626 13837 12 332 § 12860 § 13 301 § 12624 § 13 285 76 895 § 78 787

w.o. aan goederen,levende dieren,rijt.enz.Xf1000. 5 915 6066 6543 64,21 7 741 6795 4 910 7 005 6 471 % 6 756§ 6318§ 5936 § 5 749 35 475 § 37526 Ontvangsten per dagkilometer sedert 1 Januari

(in gld.) 117,34 119,37 122,72 123,6 L 124,15 122,60 120,85 121,43 119,24 § 114,28 § 117,39 § 117,10 § 11S,59 115,58 § 118,59

Scheepvaartverkeer.

Totaal ingeklaard 3 465181 3 959164 3 985 545 3 770 959 4116 925 4 021015 4105819 3 417168 3 208823 3 900 254 4181123 4969 040 4 522212 20815 937 24198620

Geladen w.o. voor N. Rott. Waterweg . . 2 495 949 2888139 2915396 2 696 621 3013 881 2915931 2991646 2 421014 2 400381 2 829341 3 230 790 3896 291 3433535 15435080 18211352

zeeschepen „ „ IJmuiden 815 309 897870 844 490 871914 ! 927 440 898 698 876009 827166 658 678 899126 799597 907 068 i 880 759 4 377 412 4 972 394

(Netto inh. Totaal uitgeklaard 2 635867 2344650 2 818636 2 606 690 2862 761 2558 651 2896 324 3054119 3 040338 3309 525 4145 823 3508199 2 927 646 15 294003 19985 650

in M3.). w.o. van N. Eott. Waterweg . . 1924121 1729526 2094 651 1869507 2166 446 1871112 2199 914 2 256 040 2 341204 2539 063 3 348150 2678 009 2 235 707 11145184 15 398173 ao1

„ „ IJmuiden 559 619 486815 569831 584 038 556483 558084 544 213 656596 555000 614 432 641248 686824 558 422 3 285641 3 712522

Geladen rivier- ( Totaal ingeklaard 10583161086 851 1108849 1205 7691096 229 1175 631 1492 509 1605908 2167 744 2 708 742 2 527 7271684 356 2243383 5 432 022 12937860

schepen (laad- ) w.o. voor Lobith 487 091 493389 536 067 576653 569 316 632 929 949 758 1066 070 1605 417 2122 279 2031762 1155 842 1 690 684 2385025 9 672 054

verm.intonn.v. ) Totaal uitgeklaard . . . 14710881412430 1523314 1517817 1627 403 1698 431 1774 921 1419 232 15173171410 658 1845830 2 030 372 1896 737 8281850 10 085016

1000 K.G.) ( w.o. yan Lobith 554 042 705 910 825 243 769137 825964 802 512 813 230 589 186 553 649 776 619 1127874 1492 910 1825 273 3 762 476 5 865 511

Opgelegde zeeschepen o/d. len der maand; aantal 2) 48 46 54 51 58 50 38 28 21 15 6 7 6 20

Idem; bruto inhoud in registertonnen 220 000 231000 265000 266 000 302 000 289000 221000 172000 138000 106000 34000 34 000 31000 129000

Havenverkeer (lossing en lading van in-, uit- en doorgevoerde goederen).

Totaal f ter zee 17419791808848 2075 062 2 021244 2196 829 2216815 1997181 2085 623 2109420 2140569 2365820 3644 876 3055207 10985423 15403717

haven- < langs rivieren en kanalen . . . . 1030148 1163230 1375 723 1311624 1355 516 1568340 1355 869 1340 315 1664 596 1946033 2 0305413 037 553 2 676 400 6 913 410 12695 699

verkeer. I. totaal gp5 2 772127 2 972078 3450 785 3 332868 3 552 345 3785155 3353050 3425 948 3 774 016 4 086 602 4 396361 6 682 429 5 731607 17898833 28099416

Am ster (ter zee 332 443 349457 365 012 399854 420 482 381842 373121 333550 326 017 313360 330494 373 381 353 704 1940 475 2 030 490

dam i langs rivieren en kanalen . . . ,gg 62 776 75144 68 497 67 353 75 844 85 085 108 714 94 577 126681 211399 193 664 150101 158646 401045 935 068

Ucmi' (_ totaal «g 395219 424 601 433 509 467 207 496 326 466927 481835 428127 452 698 524 759 524158 523 482 512350 2 341520 2965558

Botter f ter 260 -9- 1120 0741178 367 1364 205 1294 5761423 456 1485 722 1843582 1417843 1420 614 1470 516 1717 975 2 886 232 2341479 7 587 817 11256 264

dam "I langs rivieren en kanalen . . . > 475 034 538 223 745 346 638 826 671974 854 425 665370 757 573 940 9321043 8641194475 2 099510 1715 213 8867289 7 751496

UcU"' totaal 1595108 1716590 2109551 1933402 2095 430 2840147 2008952 2175 416 2361546 2 514380 2 912 450 4 985 742 4 056692 11455106 19007 760

Gemiddelde vrachtprijzen.

Graan: S. Lorenzo naar Nederland . n,K 23/- 21/- 19/6 21/7 20/10 21/5 23/7 26/- 28/2 29/- 28/10 29/- 24/7 )

Kolen: Westkust van EngelandnaarNed. }• 6/5 6 /H/2 6/- 6/1 6/lli/2 6/5 5/11 6/2i/2 6/- 6/1 6/- 5/61/j 5/5 > 823

Oostkust „ | 5/1 5/4 5/2 5/6 5/4 5/6 5/2 4/11 5/4 5/U/2 4/11 4/51 /2 4/2 J

Financiewezen.

Opbrengst Rijksmiddelen X f 1000 35 704 34657 31228 36 338 36049 40168 34 000 35 965 33878 31234 33352 39995 34539 218628 208963 )

„ „Leeningfonds 1914" . . . „ „ 8 201 7 589 5 912 7 302 9 320 11586 8 436 8 049 7 600 7 262 10 443 10180 7 419 56 646 50 953 ' 824

„ belast, in verb. m. de crisis. „ „ — 51 —1067 1 321 — 371 175 —1247 241 274 253 120 130 121 44 14 515 941 \

Bedrag der vlottende schuld 3) . . . „ „ 684117 585 220 567 053 570 997 625114 672 722 648 856 667 674 708 081 727135 733192 582 277 551957 1 ™

waarv. gebruikt t. beh. v. voorschot a\d. Koloniën „ 268416 177471 140506 158881 155614 162744 102256 125647 126910 141624 126021 120427 121638 ƒ Opbrengst posterijen, telegrafie, telefonie en postchèque en girodienst. . „ „ 4 735 8 107 4 859 4) 4 497 4) 6058 4) 5 003 4) 5 509 4)5)89084» 5044 4) 5182 4)5) 5 909 4) 5068 4)6)4771 4) 32 007 4) 6)34 882 Totale Giro-omzet bij de Ned. Bank. . „ „ 1712 816 1 954 647 1 697 884 1 531230 1 814 173 216459(N 2 031088 2 462 076 2130652 2 438 004 2 641518 2 301534

Bedrag inlagen Rijkspostspaarbank. . „ „ 10 247 11282 10 955 9 595 10190 9 766 9 776 12 005 11469 9 774 8 409 10096 9 766 57 836 61520

terugbet. Rijkspostspaarbank . „ „ 10 424 9 395 9184 8 380 10 536 9 903 9 321 10880 10 418 11347 13 098 11617 9 675 62 736 67 031

„ inlagen (41) spaarbanken . . „ „ 6 762 7 013 6 078 6 677 6 506 6 302 7 905 10185 6 966 6 770 5 787

„ terugbet. (41) spaarbanken . . „ „ 6 704 6 557 5 439 5 317 6 466 6 523 5 772 7 902 6 903 6 922 8 747 „ verschuldigd op do beleende panden bij 16') banken van leening op het einde der maand

XflOOO 8 847 3 512 8 514 3 360 3 521 8 557 3 454 3 635 3 637 3 574 8 580 3 475

Gemiddelde rentestand.

J4 , Wisseldisconto pCt. 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,32 4,63 5,— 5,— 5,— 5,— 5,—

a l Promessen „ 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,82 5,18 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

n ) Beleening van binnenl. effecten .... „ 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4!65 5,13 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

■e ) „ „ buitenl. „ 4,50 4,50 4,50 4,50 4,-50 4,50 5,15 5,63 6,— 6,— 6,— 6,— 6,-

& f « „ goederen 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,65 5,13 5,50 5,50 5,50 5,60 5,50

** v Voorschotten in rek.-courant 5,— 5,— 5,— 5,— 5,— 5,— 5,65 6,13 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Particulier disconto 3,67 3,28 2,85 3,11 2,92 3,55 4,26 4,68 4,88 4,87 4,82 8,92 8,27

Prolongatierente (Amsterd. beurs) . . . „ 3,94 3,20 2,93 3,23 2,90 3,65 4,69 4,85 5,13 4,99 4,76 3,77 2,95

België 100 Fr. (bankbiljetten) 13,80 12,44 11,53 12,56 13,04 12,47 12,07 11,22 10,27 10,46 13,98 13,01 12,22

Denemarken (Kopenhagen) 100 Kr. . . . 45,86 44,64 46,87 45,94 44,84 45,26 46,86 4-5,86 42,75 42,28 44,75 45,23 44,86

Duitschland (Berlijn) 100 R.M 0,0025 0,0009 0,00005 0,000004 0,0000002 0,000000000037 0,59 8) 0,62 8) 0,60 8) 0,618) 0,60 8) 0,63 8) 0,64 8)

— Engeland (Londen) £ 11,77 11,68 11,59 11,56 11,57 11,53 11,46 11,40 11,51 11,58 11,69 11,66 11,54

§ Finland 100 Markka 7,05 7,04 7,05 6,86 6,88 6,90 6,48 6,63 6,70 6,76 6,71 6,68 6,68

§2 Frankrijk (Parijs) 100 Fr 16,09 15,02 14,85 14,96 15,28 14,52 13,87 12,51 11,88 12,68 16,46 15,48 14,04

£.§ . Italië 100 L.. . ■ 11,68 11,05 10,92 11,35 11,54 11,47 11,53 11,67 11,62 11,56 11,97 11,89 11,58

o22 Noorwegen (Kristiania) 100 Kr 42.51 41,36 41,40 40,85 39,66 38,54 39,2'4 37,66 85,59 36,54 37,01 87,07 86,09

3 So{ Oostenrijk (Weeneni 100 Kr 0,0036 0,0036 0,0036 0.0036 0,0036 0,0037 0,0087 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,003S 0.0038

SS)O Polen (Warschau) 100 M 0,003 0,0026 0,0096 0,0036 0,0004 0,0001 0,00006 0,00003 0,00003 0,00002 0,00002 0,00003 0,52 9)

■S'S""' Spanje (Madrid) 100 Pes 38,08 36,40 34,83 84,54 34,39 34,34 34,22 34,11 34,01 34,23 86,60 36,85 85,93

p 2 Tsjecho-Slowakije (Praag* 100 Kr 7,63 7,65 7,45 7,62 7,59 7,63 7,68 7,75 7,75 7,81 7,96 7,86 7,84

2 Zweden (Stockholm) 100 Kr 67,77 67,68 67,68 67,56 67,49 69,12 69,16 70,09 69,98 70,88 70,92 70,79 70,92

S Zwitserland 100 Fr 45,78 44,71 45,91 45,39 45,67 46,15 4-5,86 46,36 46,42 46,63 47,32 47,37 47,17

Ver. Staten (New-York) Dollar cable. . . 2,55 2,55 2,54 2,54 2,56 2,63 2,63 2,68 2,67 2,70 2,69 2,67 2,67

Argentinië 100 Peso 90,54 87,44 83,42 88,92 82,93 82,39 83,62 86,65 89,95 90,88 88,52 87,78 86,91

Java f 100 97,37 97,17 96,33 96,15 96,56 96,78 96,17 95,65 95,58 96,17 96,55 96,42 96,02

1 I- Ned. Staatsleeningen (Obl.) .... 781/j 789/16 763/4 743/4 78i/g 72U/16 72% 73i/16 73i/16 73 775/s 78«/ie 7915/1S

2 g II. Prov. en gemeent. leeningen (Obl.) . 86'/8 8613/,e 86% 849/,6 833/ls 8is/8 82 81% 82 8015/16 77i/8 79i/u 771% g-ójo III. Hyp.banken werkz. in Ned. (Pbr.). . 905/s 903/4 905/16 883/16 883/le 873/4 875/8 87i/le 85«% 867/16 87i/2 85% 86'/s

*1,2 IV. Spoorwegleeningen (Obl.) 8515/16 845/s 829/16 79% 783/s 761% 771/4 7615/,e 77'/s 76% 75l/« 741% 753/,6

S g-a 1 Fondsen I tlm. IV 865/,6 863/,e S51/4 83% 825/,6 815/,6 827/,6 875/,6 81 803/4 793/4 7713/,6 795/,6

O a's V. Nederl. Bank (A and.) 180 1731/j 175l/4 176% 1711% 1691% 1731% 180 179 1713/4 172% 1747/a 166%

g ® VI. Bank- en credietinst. (Aand.) . . . 971/4 945/g 92 933/8 929/,e 01,3/la 935/,6 993/,6 10415/,8 ioi3/4 11215/,6 9913/,6 llli/g

w VIL Scheepvaartmaatsch. (Aand.) . . . 875/„ 821% 779/,6 85i/2 8415/,e 86l3/,6 953/8 101?/8 106i/g 96i/2 953/s 88% 883/4

Goud (munt en muntmateriaal). 581791 581792 581794 581789 581774 581782 581787 581753 581718 581711 543 992 531 407 531408 531511

Zilver (gemunt) 10198 10491 11007 10333 9 732 8 031 8674 8 265 11109 9 708 9 57-5 9 713 9 966 10548

Binnenlandsche wissels. . . . 141116 141 599 139 094 166243 157 341 181416 212153 229028 240 536 247 019 255 845 212094 156019 142182

w.o.: Ned. Schatkistpapier . . ® 9000 — — 22000 19000 43000 22000 20000 57000 82000 91000 47000 — —

Nederl Papier op het buitenland . . . 8 51 816 45 574 49 502 53 290 48 723 55 857 84 561 25218 21725 23182 21 398 33 371 93062 92 379

Bank 3) Beleeningen -h 133 226 158 271 136 098 136 789 130 437 148 280 157536 155 694 147125 131434 146 741 140629 140240 199023 om;

1Ji' ' Bankbilj. en-ass. in omloop. . "" 918 770 947 502 982 081 967 272 1 008 878 1012 088 1031279 1019 728 998 235 9860581001598 988 409 961597 964 587

Diverse rekeningen X 41831 57995 67 713 66532 131819 87 924 78 668 66265 44 727 42 868 77 021 184 249 111747 95058

Reken.-cour. saldi van het Rijk — — — - _ _ _____ 33 876 — 12 040

,, » « „ anderen. 19 445 27395 27 705 34668 42 559 33 737 24 554 26 084 26478 19193 28 026 47863 49950 68492

Beschikbaar metaalsaldo ... 4036-50 396607 400153 391048 381548 379987 378644 380233 887295 389780 347123 826594 338569 332437

Zilverbons in omloop 3) 27 478 27 851 27 476 28141 29 522 29 481 30456 32165 31731 32 466 31511 31519 29948 29 556

Werkelijk betaald bedr. der nieuwe uitgiften (geen

buitenl.) X f 100010) 88818 2 496 1 906 960 4 806 379 17 086 12 054 16845 17331 60819 2 828 97 639 200032 207515 ) ™

waarvan Aandeelm x f 1000 6655 534 — 960 600 125 4925 935 100 1214 — 1400 93424 10647 97073 ƒ

Faillissementen.

Aantal uitgesproken faillissementen 856 292 305 378 398 414 329 401 343 357 346 356 359 2 096 2162

§ Voorloopige cijfers. te houden, dat de ontvangsten wegens abonnement over het ï) In Dec. 15, Jan.. Febr., Mrt. 14, nadien 13.

* De opgaven ontbreken. Ie halfjaar en wegens verhuurde lijnen over het 2e kwartaal, 8) Per billioen R.M.

1) Herziene cijfers. 1 = Alg. Indexcijfers. 2 = Indexcijfers resp. in de opbrengst van de maanden Januari en April 8) Per sloty (1 sloty = 1800 000 P.M.).

van voedingsmiddelen e.d. werden opgenomen. 10) Waaronder in Januari 1923 Staatsieening van ruim f 78

2) Zeeschepen te Amsterdam en te Rotterdam. 6) Bij eene gelijkmatige verdeeling over de maanden van miliioen en Indische leening van bijna f 12 millioen, in Juni

3) Volgens opgave van den 3en Maandag der maand. het jaar van ongelijk vloeiende inkomsten wordt het cijfer over 1923 Indische leening van f58,5 millioen en in April 1924

4) Opbrengst Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Juni 1924 f 5 613206 en over de eerste 6 maanden van 1924 Staatsieening van f 58,2 millioen.

5) Bij de beoordeeling van dit cijfer is er rekening mede f 35 319 579.

855

') In Dec. 15, Jan., Febr., Mrt. 14, nadien 13.

8) Per billioen R.M.

9) Per sloty (1 sloty = 1800 000 P.M.).

10) Waaronder in Januari 1923 Staatsieening van ruim f 78 millioen en Indische leening van bijna f 12 millioen, in Juni 1928 Indische leening van f 58,5 millioen en in April 1924 Staatsieening van f 58,2 millioen.