is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEVOLKING. (Population.J

Overzicht der huwelijken, der geboorten en der sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood over Juni 1924.

(Aperw- de* manage*, des naissances et des décès d'après Vage et les causes de décès; juin 1924.)

Algemeen overzicht van den loop der bevolking. /JSSjs I ®em*dd0ld Juni Gemidd. in dejarer.

(Aperpu qénéral du mouvement de la vovulation.) (Moyennes cle juin) (Moyennes des annees) 1924. 1 1928. [ 1915/1924. ] 914/1928.

Levend geborenen (Nés vivants) \ / 25,8 26,3 I

Daarvan nog levend bjj de geboorteaarigifte. (Présentés vivants). ( op 1000. inwoners por jaar ) 25,6 26.'l 25,5 26,3

Huwelijken (Mariages) r (sur 1000 habitants var anne'e) ) 8,5 8,9 i 9,- 7,9

Overledenen (Décedés) ) ( 3 3 9 < 10,2 12,6

Overledenen ben. 1 jaar op 1000 levend aangegevenen. (Décéde's au-dessous d'un an sur 1000 prés. vivants). . 40,'l 46/7 ; 58^9 fco's

Levenloos aangegevenen op 1000 geborenen. (Enfanls présentés sans vie sur 1000 naissances) 36,4 86,8 i 36,4 87,6

Onwettig geborenen op 1 OÓO geborenen. (Naissances illégitimes sur 1000 naissances) 16,3 18,6 ! 20,7 21,7

Overl. aan longtuberculose op 10000 inw. p. jaar. (Décédés par tuberculose pulmonaire sur 10 000 hab. p. année). 7,7 7.9 ! 11,6 11,4 Zie voor de korte beschrijving pag. 780.

Maandelijks^! overzicht der huwelijken, geboorte en sterfte in Nederland (Apergu mensuel aes mariages, naissances ei décès aux Pays-Bas.)

CD CD <

i —

3'

öï!

CD 3

ro

CD N O 3 Q. =r ®

CL (O

5 © N CD 3

LU