Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOUWBEDRIJF

VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR BOUWKUNST, BOUWTECHNIEK, BOUWNIJVERHEID EN BOUWMATERIALEN tevens Orgaan van: het Nederlandsch Instituut van Architecten (N.1.V.A.) en de Hinderwet-Vereeniging Directeur: J. Moorman. Redactie : Prof. Ir. J. G. Wattjes, Prof. Ir. R. L. A. Schoemaker, Ir. M. E. H. Tjaden en P. W. Scharroo Abonnement f 3.— per kwartaal, Buitenland ƒ 15. per jaar Losse nummers f 0.50 Advertentiën 40 ct. per regel Postrekening 44715 ten name van Moorman’s Periodieke Pers N.V. MOORMAN’5 PERIODIEKE PERS N.V. – DEN HAAG- ZWARTEWEG 1- TELEF. 117783*

Veertiende jaar No. 17

NADRUK VERBODEN

20 Augustus 1937

HET NIEUWE GEBOUW VOOR DE KLINIEK «NEDER-VELUWE» ARCH.: E. J. ROTHUIZEN DOOR PROF. IR. J. G. WATTJES

11. (Slot van blz. 155.) Materialen. De gevels zijn opgetrokken van frissche kleurige baksteen in dun formaat met zware lintvoeg. Voor den hoofdingang werd spaarzaam natuursteen toegepast. Ramen en deuren zijn van geschopeerd staal en volgens voorschrift van den Inspecteur van het Krankzinnigenwezen ingedeeld in kleine ruiten. Dit ruitformaat is binnen en buiten consequent doorgevoerd. De dakvlakken zijn gedekt met matverglaasde zwarte Romaansche pannen. Kolommen van loggia’s en terrassen zijn van teakhout. Binnenshuis zijn zooveel mogelijk zoodanige materialen toegepast, welke aan beschadigingen weerstand kunnen bieden en gemakkelijk zijn te reinigen. Ingang en hal zijn tot aan de bovenverdieping uitgevoerd in mat verglaasden baksteen.

De hoofdtrap is van gewapend beton met een bekleeding van gezoet rosé-de-beaume voor treden en gepolijst bleu-belge stootborden en afdekkingen. De traphekken zijn van smeedijzer met leuningen van anti-corrodal. De vloeren zijn met groot formaat dubbel hardgebakken tegels bekleed. De neventrappen, eveneens van gewapend beton, zijn bekleed met terrazzo en de wanden uitgevoerd in reliefverfwerk. De bovengedeelten der wanden en plafonds inde trappenhuizen zijn fijn geschuurd en met waterverf bestreken. De gangen hebben alle tegelvloeren. Inde geneeskundige afdeeling is de gang tot deurhoogte bezet met mat-silittegels, in horizontale rijen met breede voeg gezet. De overige gangen zijn tot deurhoogte in reliefverfwerk behandeld. De verblijven der patiënten zijn voorzien van prismavloerbedekking op estrick-ondervloeren,

Afb. 14. Tuinzijde der Vrouwenafdeeling

161

Sluiten