is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, 1938 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladzijde

Frankrijk Nationaal Plan 37 Introduction a I'aménagement d'une région (Urbanisme) 119 Wetgeving 277 Irak

Das neue Bagdad (Monatshefte für Baukunst und Stadtebau) 63

Italië Pola, Italy, Replanning Scheme (The Town Planning Review) 21 Die neue Wohnungspolitik des Faschismus (Banen Siedeln Wohnen) 118 U.S.S.R. Woningpolitiek 37

Vereenigde Staten Philadelphia, Chicago (Baugilde)... 19 Der Eigenheimbau in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Die Wohnung) 20

The Plan for the New-York Region (Planning and Civic Comment) 120 1937 Planning Progress (Planning and Civic Comment) 120 Le syslème de parcs de New-York (La Vie Urbaine) 250

Zwitserland Crundzüge der schweizerischen Regionalplanung (Habitation et Urbanisme) 248

111. Alfabetisch register der schrijvers van artikelen

Aerts, Drs. P. C. H. Binnenkolonisatie in Limburg 108 Bakker Schut, Ir. P. Verbetering der Volkshuisvesting in Londen 5 Waarom een Nationaal Plan voor Nederland?... 74 De saneering van Oud-Scheveningen 137, 170 In Memoriam Mr. P. Droogleever Fortuyn 169

Beckers, Mr. Nic. De organisatie van het Streekplanwerk in Limburg I^6 Bloemers, Mr. I I. Vv . Praeadvies over de volkshuisvesting ten plattelande 210

Boeyen, H. van Twintig Instituutsjaren 20 Bolsius, Ir. G. Bij een tweetal arbeiderswoningplannen van afwijkend type 26

Bruineman, J. A. M. Praeadvies over de volkshuisvesting ten plattelande 216 E., J. L. O. Jelsma, Het maken van begrootingen voor de bouwwereld 250

Fortuyn, Mr. P. Droogleever Bijdrage 20-jarig bestaan Instituut 71 Eroger, Ir. J. H. Binnenkolonisatie in Limburg 108

Heyningen, B. van Een Historische Huisvesting te ’s Cravenhage 1

Jonge van Ellemeet, Jhr. M. J. I. de Naar een streekplan voor Twenthe? 29 Een mijlpaal 22

Kaa, Ir. H. van der De premieregeling voor verbetering van woningen 158 Jhr. Ir. C. de Craeff, Inspecteur van de Volksgezondheid van 1 Augustus 1902. 1 November 1938 235

Kamp, Mr. A. F. Praeadvies over de volkshuisvesting ten plattelande 224

Keestra, Y. Volkshuisvesting in een kleine stad 121 Keurschot, J. L. B. Het Celdersche Streekplan 152

bladzijde

Kiers, G. F. E. De regeling der bebouwing langs de Rijkswegen 184 Kruyf, Ir. D. Woningen voor groote gezinnen 178

Lange Ir. G. C. De Commissie van Advies voor de uitbreidingsplannen in Zuid-Holland 181 Lohuizen, Ir. Th. K. van In Memoriam H. Tj. Dijkhuis 170

Molière, Prof. Ir. M. J. Granpré K. A. Doxiadis, Raumordnung im griechischen Stadtebau (Boekbespreking) 164 Monchy, Mr. S. J. R. de Bijdrage 20-jarig bestaan Instituut 71

Noort, Jhr. A. H. Op ten Rioleering bezien van den stedebouwkundigen kant 126

P., V. d. Kantteekeningen op administratieve en rechterlijke beslissingen betreffende de Woningwet, XIV 43

Pek-Went, L. v. d. Octavia Hill, Ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van haar geboortedag 261 Pelkwijk, Mr. Dr. G. A. W. ter Bijdrage 20-jarig bestaan Instituut 72

Pepler, G. L. Bijdrage 20-jarig bestaan Instituut 72 Prinsen, Mr. Claudius De stadsontwikkeling van Roosendaal en Nispen 49

Rappaport, Dr. Ing. P. Het algemeene bebouwingsplan voor Berlijn 110

Rauch, H. Saneering van de binnenstad (boekbespreking)... 199 Schaad, J. H. Het berekenen van de woningbehoefte 105 Scheller, Ir. L. S. P.

Opmerkingen over de organisatie van het Nationale Plan 86 In Memoriam Donald C. L. Murray, M. C 235 Trouw, J. De Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 236

Verhagen, Ir. P., Lzn. Jan Jans, Volkscultuur en Bouwkunst, (boekbespreking) 197

Versteeg, Ir. G. Woningbouw op Landlust te Amsterdam voor de Algemeene Woningbouwvereeniging 255

Vink, Mr. J. Woningcomplex van de Utrechtsche Woningbouwvereeniging ~Utrecht" 55 P. A. Kouwenhoven, Benige grepen uit de financieringsproblemen van (boekbespreking) 64

Rechtsmiddelen ten dienste van den stedebouw en de schoonheid van stad en land (boekbespreking) 65 J. Brinkert, Exploitatie van bouwterreinen (boekbespreking) 198 Regelen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren (boekbespreking) 198

Vlagt, Dr. W. de Bijdrage 20-jarig bestaan Instituut 70

W., H. V. d. De enquête betreffende de volkshuisvesting ten plattelande

Westermann, Mr. H. Het Nationaal Plan en het behoud van Natuur- Q 1 ruimten

Weyde, Drs. H. van der Nationaal plan en streekplan op het Internationaal Stedebouwcongres te Parijs (1937) 53

Zoetmulder, Ir. J. M. A. Grepen uit de statistiek betreffende de volkshuisvesting ten plattelande 201, 243