is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, no 5, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingevolge de Woningwet zijn ten behoeve van den arbeiderswoningbouw de volgende voorschotten en bijdragen verleend

1) Het bedrag van de bij Koninklijk Besluit van 9 Augustus 1920, No. 48 toegekende jaarlijksche bijdrage nader vastgesteld op ten hoogste f 1312,86. 2) Het bedrag van de bij Koninklijk Besluit van 20 November 1919, No. 108 toegekende jaarlijksche bijdrage nader vast gesteld op ten hoogste f 1061,89. 3) Het bedrag van de bij Koninklijk Besluit van 26 Maart 1920, No. 33 toegekende jaarlijksche bijdrage nader vastgesteld op ten hoogste f 10853,29.

4) Het bedrag van de bij Koninklijk Besluit van 14 Juli 1920, No. 46 toegekende jaarlijksche bijdrage nader vastgesteld op ten hoogste f 5265,21. 5) Jaarlijksche bijdrage ten bedrage van ten hoogste de helft van de voor het voorschot verschuldigde annuiteit. 6) Maximum bedrag der jaarlijksche bijdrage nader vast te stellen. 7) Maximum bedrag der jaarlijksche bijdrage nader vast te stellen.

Datum en nummer van Aflossingstermijn Maximum jaarlijksche bijdrage de ministerieele beschikking, Afd. Volkshuisvesting, Binnen-Gemeente Vereeniging of Stichting Toegekend(e) voorschot(ten) Rentevoet Annuïteit Bestemming van het voorschot of de bijdrage landsche Zaken 8 Januari 1938, Nijmegen Woningvereeniging ƒ 211.500.— 4 pet. 50 jaar 4,656 pet. , De bouw van 88 woningen. No. 11810 M !• „Nijmegen” 14 Januari 1938. Grootegast , — ƒ 23.92 De exploitatie van een door die No.' 11844 M I gemeente te bouwen woning tea behoeve van het gezin van K. Bekkema. 24 Januari 1938, Avereest Woningstichting „Dedem„ 4.325.- 4 „ 75 „ 4,223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No.' 385 M I vaartsche Woningbouw” „ 31.500.- 4 „ 50 „ 4,656 „ lot een nader De bouw van 15 woningen. vast te stellen maximum bebedrag. 25 Januari 1938, Born Woningvereeniging „ 7.400.— 4 „ 75 „ 4,223 ,. — Het verkrijgen van bouwterrein. No. 537 M I „Born” „ 39.600.— 4 „ 50 „ 4,656 „ De bouw van 16 woningen 28 Januari 1938, No. 534 M I-Beerta „ 12.510.— 4 „ 75 „ 4,223 „ — Het verkrijgen van bouwterrein. „ 15.000.- 4 „ 50 „ 4,656 „ „ 170.— De bouw van 8 woningen. 7 Februari 1938, Tenboer Stichting „Woningbouw „ 600.— 4 „ 33 „ 5,511 „ – 1) De verbetering van 5 woningen. No. 839 M. Ten Boer” 7 Februari 1938, Tenboer Stichting „Woningbouw „ 1.283.— 4 „ 32 „ 5,595 „ – 2) De verbetering van 10 woningen. No. 839 M I Ten Boer" 7 Februari 1938, Vinkeveen W oningbouwvereeniging „St. Joseph” „ 9.040.- 4 „ 75 „ 4,223 „ – Het verkrijgen van bouwterrein. No. 756 M I „ 50.560.- 4 „ 50 „ 4,656 „ „ 475.— De bouw van 20 woningen. 8 Februari 1938, Marum W oningbouwvereeniging ,,Marum” „ 3.900.— 4 „ 75 „ 4,223 „ – Het verkrijgen van bouwterrein. No. 886 M I „ 23.500.— 4 „ 50 „ 4,656 „ „ 237.— De bouw van 12 woningen. 11 Februari 1938, Scheemda Stichting „Scheemder „ 249.60 4 „ 30 „ 5,784 „ — De verbetering van 12 woningen. No. 11768 M I Woningbouw” 11 Februari 1938, Scheemda Stichting ,,Scheemder „ 4.942.52 4 „ 33 „ 5,511 „ – De verbetering van 16 woningen. No. 11768 M n. Woningbouw” 11 Februari 1938, Scbeemda Stichting „Scheemder „ 397.28 4 „ 32 „ 5,595 „ – De verbetering van 10 woningen. No. 11768 M III. Woningbouw” 11 Februari 1938, Scheemda Stichting ,,Scheemder „ 2.716.06 4 „ 33 „ 5,511 „ – De verbetering van 42 woningen. No. 11768 M IV. Woningbouw” 11 Februari 1938, Scheemda Stichting „Scheemder „ 1.184.14 4 „ 34 „ 5,432 „ – De verbetering van 14 woningen. No. 11768 M V. Woningbouw” 14 Februari 1938, Zeist – „ 15.850.- 4 „ 34 „ 5,432 „ -- 3) De verbetering van 80 woningen. No. 10023 M I 14 Februari 1938, Zeist Woningbouwvereeniging „ 17.950.- 4 „ 34 „ 5,432 „ – 4) De verbetering van 38 woningen. No. 10023 M II „Het Duivendorp” 22 Februari 1938, Midwolda Stichting „Midwolda's „ 7.400.- 4 „ 50 „ 4,656 „ ., 73.- De bouw van 4 woningen. No. 1251 M I Woningbouw” l l \ y y 23 Februari 1938, / Amersfoort / Woningbouwvereeniging ,,Goed Wonen” „ 4.436.- 4 ., / 50 „ 4,656 „ De uitbreiding van het magazijn No. 1042 M I met werkplaatsen dier vereeniging. 25 Februari 1938, Alblasserdam W oningbouwvereeniging „ 80.600.— 4 „ 50 „ 4,656 ,. — De bouw van 38 woningen. No. 1479 M I. „Beter Wonen” 3 Maart 1938, Hoeven „ 1.652.50 4 „ 75 „ 4,223 „ — Het verkrijgen van bouwterrein. No. 1629 M I „ 18.612.50 4 „ 50 „ 4,656 „ De bouw van 12 woningen. 8 Maart 1938, Oudewater Woningbouwvereeniging „ 10.229.— 4 „ 33 „ 5,511 „ — De verbetering van 32 woningen. No. 1683 M I „Volkshuisvesting” 8 Maart 1938, Wymbritsera-Woningstichting in de ge„ 470.48 4 „ 28 „ 6,002 „ — Alsnog ten behoeve van den No. 1358 M. deel meente Wymbritseradeel bouw van 18 woningen. 8 Maart 1938, „ 1.603.93 4 „ 29 „ 5,888 „ Alsnog ten behoeve van den No. 1358 M I bouw van 8 woningen. 8 Maart 1938, „ 2.275.71 4 „ 31 „ 5,686 „ Alsnog ten behoeve van den No. 1358 M II. bouw van 22 woningen. 8 Maart 1938, „ 1.026.12 4 „ 32 „ 5,595 „ Alsnog ten behoeve van den No. 1358 M III bouw van 7 woningen. 8 Maart 1938, „ 2.797.93 4 „ 33 „ 5,511 „ Alsnog ten behoeve van den No. 1358 M IV. bouw van 6 woningen. 15 Maart 1938, Vlaardingen „ 40.000.— 4 „ 50 „ 4,656 „ – 5) De saneering van de Fransen- No. 1523 M I straat met omgeving. 15 Maart 1938, Leerdam Woningstichting „ 2.880.— 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2115 M. „Patrimonium” „ 23.000.— 4 „ 50 „ 4,656 „ De bouw van 10 woningen. 19 Maart 1938, Onstwedde Stichting „Woningbouw „ 18.100.— 4 „ 75 „ 4,223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2173 M I in de gem. Onstwedde” „ 105.918.- 4 „ 50 „ 4,656 „ – 6) De bouw van 60 woningen. 19 Maart 1938, Wedde Stichting „ 4.090.- 4 „ 75 „ 4,223 „ Het verkrijgen van bouwterrein No. 1292 M I „Wedder Woningbouw” en de aanleg van een weg. „ 20.000.- 4 „ 50 „ 4,656 ,, „ 250.— De bouw van 10 woningen. 19 Maart 1938, Wedde Stichting „ 420.- 4 „ 56 „ 4,501 „ — De aanleg van een weg bij 4 No. 1292 M II „Wedder Woningbouw” woningen. 19 Maart 1938, Wedde Stichting „ 1.040.— 4 „ 58 „ 4,459 „ De aanleg van een weg bij 18 No. 1292 M III „Wedder Woningbouw” woningen. 19 Maart 1938, Hengelo (O) „ 3.540.— 4 „ 33 „ 5,511 „ — De bouw van 40 schuurtjes bij No. 1774 M I 159 woningen. 19 Maart 1938, Dantumadeel 90.- 4 „ 32 „ 5,595 „ Het aanbrengen van een aan- No. 2312 M. recht en pomp in een veldwachterswoning. 21 Maart 1938, Wageningen Vereeniging „Irene” „ 1.500.- 4 „ 34 „ 5,432 „ — De verbetering van 38 woningen. No. 2340 M I 21 Maart 1938, Amersfoort „ 16.000.- 4 „ 75 „ 4,223 „ ,—. Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2392 M I „ 75.500.- 4 „ 50 „ 4,656 ., – 7) De bouw van 34 woningen. 24 Maart 1938, Leens Bouwsticbting „ 14.000.— 4 „ 75 „ 4,223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2483 M. „Leens” „ 26.600.- 4 „ 50 „ 4,656 „ „ 306.- De bouw van 14 woningen.