is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 31, 1950, no 5, 1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landarbeiders wasemkap zonder | met Overgangstypen wasemkap zonder | met Industriearbeiders wasemkap zonder j met Groningen 123 7 3 54 2 Friesland 79 1 3 45 Drenthe Havelte 36 4 9 63 3 Wolphaartsdijk 30 6 IJzendijke 53 15 '—’ '—' Zeeland 83 21 -- Deil 56 10 22 14 49 8 Steenderen 43 14 4 2 53 5 Heerde 34 2 29 5 86 8 Buren 4 1 2 ■ 12 Gelderland 137 27 57 21 200 21 Vinkeveen 29 1 24 15 1 Bunschoten 5 6 9 Kockengen 3 9 Utrecht 37 1 30 4 33 1 Bergen 71 16 7 1 20 7 Stein 1 ■ 54 3 Elsloo 2 -- 13 1 Limburg 73 16 8 1 87 11 Totaal 568 77 110 26 482 38

Landarbeiders keuken gewoon-j woon Overgangstypen keuken gewoon-j woon Industriearbeiders keuken gewoon-j woon Groningen 28 106 1 3 16 51 Friesland 8 72 1 2 25 21 Drenthe Havelte 15 27 8 3 18 47 Wolphaartsdijk 5 31 IJzendijke 38 43 ' Zeeland 43 74 ■ – Dell 66 36 5 52 Steenderen 6 51 6 5 53 Heerde 3 32 3 27 16 81 Buren 1 9 3 6 1 22 Gelderland 10 158 6 75 27 208 Vinkeveen 7 22 4 24 5 27 Bunschoten 1 4 2 3 2 7 Kockengen 3 9 Utrecht 8 29 6 27 7 43 Bergen 14 71 7 20 7 Stein 1 1 16 45 Elsloo 2 1 10 Limburg 14 74 1 8 37 62 Totaal 126 540 22 118 130 432

Van het totaal van 1229 goed ingevulde formulieren kozen slechts 141 de woonkamer met schoorsteen met wasemkap, d.i. 11%.

Beneden dit gemiddelde liggen de drie noordelijke provincies en Gelderland ligt erboven.

De industriearbeiders keuren de wasemkap nog iets meer af dan de landarbeiders. Het overgangstype ligt wat hoger, maar dit aantal is wel erg klein om er iets uit af te leiden. Bij de keuken werd de keus gegeven uit gewone keuken met aanrecht, maar geen zitgelegenheid voor het gehele gezin, de eetkeu'ken en de woonkeuken. Maar omdat men het verschil tussen eet- en woonkeuken niet aanvoelde, vatten wij deze twee samen als woonkeuken.

De volgende staat geeft het resultaat weer:

Van het totaal aantal van 1358 formulieren waren er niet meer dan 278, die de gewone keuken voldoende vonden. Dat is 20%, Bij de groep der industriearbeiders was dit percentage 25, maar dus ook bij deze groep wil toch nog 70% op zijn minst in de keuken eten en misschien wel wonen ook, Dq noordelijke industriearbeiders en die in de Limburgse gemeenten zijn blijkbaar het meest versteedst, want de gewone keuken krijgt hier een groter aantal stemmen. De landarbeiders in Havelte en die in Zeeland hebben minder bezwaar tegen de gewone keuken dan hun collega’s elders.

Gevraagd werd ook nog naar de behoefte aan een extra kamer gelijkvloers en als men deze nodig achtte of men hiervan gebruik zou maken als slaapkamer dan wel als tweede kleiner woonvertrek b.v. als studeerkamertje voor de kinderen. Men moet hierbij bedenken, dat voor de meeste gezinnen dit tweede vertrek feitelijk een derde zou zijn, gezien de grote voorkeur voor een keuken waar man ook kan wonen. Kennelijk wist men bij de enquête met het tweede woonvertrek geen raad en de vraag werd dan ook dikwijls niet beantwoord. Dit maakt, dat het geen zin heeft om de cijfers te vermelden. Wel kan gezegd worden, dat de grote meerderheid van degenen, die belang stelden in het tweede vertrek gelijkvloers, dit als slaapkamer zouden willen gebruiken.

Stalruimte

Landarbeiders keuken gewoon-1 woon- Overgangstypen keuken gewoon-1 woon- Industriearbeiders keu Ken gewoon-1 woon- Grotegast 7 1 1 2 Termunten 17 ■ ■ 11 Ezinge 6 13 1 3 6 Bellingwolde 13 6 ■ ■ 4 7 Uithuizermeden 5 42 Vlagtwedde 2 15 1 1 1 8 Oude Pekela 2 6 7 17

Als het verschil tussen de stedelijke en de landelijke arbeiderswoning naar voren wordt gebracht, dan komt daarin altijd de behoefte aan stalruimte voor kleinvee voor. In de enquête is de vraag gesteld of men al dan niet stalruimte meent nodig te hebben en zo ja of men deze zou willen gebruiken voor een varken, een geit, konijnen of kippen.

De volgende tabel licht hierover in :