Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P® Mrtnihrwrrlrrr Bij vooruitbetaling per BsEgi Ïsïs|fe*g WÊê És3%?}MÊi gfl# r?il) pwsj mßh in| jsSMiiwffi Voor het buitenland Bn9 Bflagg|F jlSfet j||j|||jj||| WiïS Sjgg i|BiegE|f ||Hl BKa |t||fes| M verhoogd met porto *“ advertenties; ||IgBIBBM|[HHIMpM Afdelingsadverienties W BijTl iTa f^S»™lj Bl iSa> fiïffl K|jT® CTiSjS kdj fiS JFïfSg If Y «lT*/ ~ 1 9js|(ïf# B per regel . . . . f 0.20 Aanvragen voor personeel of andere adver- Redacteur; C. van der Houven Hemonyiaan 24 – Amsterdam-Zuid Telefoon 26175-90030 tenlies, welke met de metaalindustrie verband houden per regel f 0.30 Verschijnt eikel 4 dagen

Brander bij Wilton-Fijenoord, Schiedam

Sluiten