Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Qju&t

GAS-SOLDEERBOUT Onder solderen verstaat men, het hechten met een bindmiddel van andere samenstelling dan de te verbinden delen, waarbij dat bindmiddel een lagere smelttemperatuur heeft, dan die delen, bijv. tinsoldeer voor het solderen van blik, kopersoldeer voor het solderen van koperen of ijzeren voorwerpen. De soldeerbranders zijn Bunsenbranders, waarbij de uitstromingssnelheid vaneen brandbaar gas onder druk wordt gebruikt om lucht aan te zuigen; de aangezogen lucht mengt zich met het brandbare gas en geeft een vlam,

VAKLITERATUUR Aan het Secretariaat van de Vakgroep Loodgieters zijnde navolgende boekwerken, tegen de daarachter vermelde prijzen verkrijgbaar. De toezending geschiedt franco, nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen. Handboek voor het Waterleidingvak / 3.60 Handboek voor Gasfitters (nog verkrijgbaar zijn): v 5e Hoofdstuk: Ruimteverwarming door middel van gas / 0.40

waarvan de temperatuur hoog genoeg is om te solderen. , Men gebruikt soms .samengeperste lucht, die met het samengeperste gas ineen mengkamer samenkomt. Aan de uitstromingsopening verbrandt het mengsel onder hoge temperatuur. Bij het solderen wordt het soldeermateriaal gebracht op de plaats, waar de soldeernaad moet komen. De vlam wordt erop gericht en deze doet het bindmiddel smelten, terwijl de te solderen onderdelen zelf vast blijven: het soldeér vloeit dan inde ruimte tussen die onderdelen en na afkoeling is er een stevige aanhechting verkregen. Zo worden bijv. flenzen aan pijpen bevestigd en rij-

6c Hoofdstuk: Ket afvoeren van Dunwandig gelegeerd looen buis... ƒO.lO verbrandingsgassen ƒ J.40 De Inwerking van leidingwater op 7e Hoofdstuk; De gasverlichting ƒ0.42 pijpmateriaal, maatregelen tot 8e Hoofdstuk: Transport van het opheffing en ter bescherming gas ƒ0.42 tegen deze inwerking: de mate-9e Hoofdstuk: Gasmeters ƒ0.42 , riaalkeuze op grond van tech-10e Hoofdstuk: Gaszinkers en Brug- nische en toxiologische overweleidingen ƒ0.42 ging / 0.20 Regeling voor de Erkenning van Betaling kan geschieden per postwissel Waterfitters ' ƒ 0.75 en door storting of overschrijving op ‘Regeling voor de Erkenning van girorekening no. 469571 ten name van de Gasfitters ƒ 0.75 Vakgroep Loodgieter Den Haag. •Gasinstallatievoorschriften „Gavo * Van deze boekwerkjes is nog slechts 1939» ƒ 1.— een zeer beperkte voorraad aanwezig

Wielbuizen aan. elkaar verbonden. Daar . met een soldeerbrander geen hogere tem- l7OO graden G. bijjgebruik van lichtgas en pl.m. 2.000 graden C. bij het gebruik van acetyleen te bereiken is, is het solderen met deze soort branders beperkt tot materiaal, waarvan het smeltpunt lager ligt. De eenvoudigste inrichting vaneen gassoldeerbout is volgens bijgaande schets. De Qpenlng inde pit is ongeveer, van de opgegeven afmeting, maar moet eigenlijk min of meer proefondervindelijk worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de drie gaten, die de luchttoevoer bepalen. De vlam moet blauw zijn!

EXAMEN VOOR ADSPIRANT-V.E.V.-CURSIST Op Zaterdag 26 April 1947 zal tussen 14 en 17 uur in, verschillende plaatsen van ons land schriftelijk worden afgenomen het EXAMEN VOOR ADSPIRANT-V.E.V,- , " . CURSIST. te,, Dé toelatingseisen zijn: le. de leeftijd van minstens 18 jaar bereiken in het jaar 1947. 2e. het storten vaneen bedrag van f 7.50 voor examengeld. De aanmelding voor het examen geschiedt door middel vaneen aanmeldingsformulier, dat van 1 Maart af verkrijgbaar is: a, voor deelnemers aan de schriftelijke 1.VT.0 -cursus (ook indien zij onder toezicht van eén andere erkende * V.E.V.-cursus studeren) bij de 1.V.1.0.- Leermiddelendienst, Westeinde 13-15, Amsterdam-C.). b voor deelnemers aan erkende mondelinge V.E V.-cursussen bij den directeur of leider van hun cursus. c voor alle overigen bij den Administratief Gedelegeerde der V.E.V., Tesselschadestraat 1, Amsterdam-(West). (Schriftelijk aanvragen). De inschrijving voor het examen wordt gesloten op 1 April 1947. Aanmeldingsformulieren. welke na deze datum bij den Administratief Gedelegeerde der V.E.V binnenkomen, worden. onherroepelijk ter zijde gelegd. HET BESTUUR N.B. Zonder diploma voor adspirantmonteur, adspirant-V.E.V .-cursist, getuigschrift V.E.V.-leerlingstelsel' of daarmede gelijkgesteld diploma (naar het oordeel van het bestuur der V.E.V.) kan men. niet worden toegelaten tot de (erkende) V.E.V-cursussen of examens voor sterkstroommonteur, zwakstroommonteur, electrowinkelier, radio-reparateur of radiodetailhandelaar.

OVERZICHT VAN HET LEDENTAL VAN ONZE BOND

over het 4de kwartaal van 1946 ‘) CO CO (O -^2 _ §2 §3 gS gS Nr. Afdelingen: xT? xfT 'OtT ’g’? (Ur-H VO eJcO H-}CO woo 1 Aal ten 25 2 Alphen aan de Rijn 112 127 132 130 3 Alkmaar 150 182 196 190 4 Almelo 76 74 80 81 5 Amerongen 18 30 32 32 6 Amersfoort 95 734 137 140 7 Ammerstol-Bergambacht ... 25 33 36 35 8 Amsterdam 3261 4396 4542 4655 9 Apeldoorn 334 436 461 482 10 Appingedam 169 187 200 205 11 Arnhem 451 618 626 649 12 Assen 55 85 84 88 13 Baam 34 61 66 68 14 Bedum 28 31 15 Bergen op Zoom 36 41 43 43 16 Beverwijk 173 183 187 192 17 Bilt, De 57 94 94 93 18 Bome 23 30 33 36 19 Breda 232 307 304 320 20 Brummen 66 135 148 151 21 Bussum 97 134 137 135 22 Capelle aan de IJssel ...... 407 456 468 465 23 Gulemborg 141 172 203 209 24 Delft 679 746 756 740 25 Delfzijl .' 124 105 111 111 26 Deventer 362 492 • 493 495 27 Dieren 186 316 327 329 28 Dinxperlo 25 32 31 31 29 Doesburg 89 110 116 118 30 Doetlnchem 107 151 170 157 31 Dokkum 41 41 43 41 32 Dordrecht ........... 1529 1785 1861 1939 33 Drachten 24 26 27 34 Driebergen 74 96 121 123 35 Ede 38 70 76 74 36 Eindhoven 360 478 473 471 37 Emmen 90 83 82 86 38 Enkhuizen 22 49 49, 46 39 Enschede 238 280 287 291 40 Franeker 17 26 30 30 41 Geldermalsen 34 65 69 66 42 Geleen-Sittard 1515 21 22 43 Gorinchem 677 887 899 915 44 Gorredijk 77 72 76 74 45 Gouda 110 134 138 137

46 Gouderak 26 52 51 49 47 Groningen 634 646 666 647 48 Grouw 65 68 71 74 49 Haag, Den 2533 2957 3016 3072 50 Haaksbergen .’ 28 30 27 51 Haarlem 718 894 891 897 52 Hardinxveld 187 233 245 249 53 H%rnngen 70 95 95 99 54 Hattem 54 55 53 55 s Heerenberg 26 56 Heerenveen 121 142 149 146 57 Hendrik Ido Ambacht 277 312 317 314 58 Hengelo (O.) 432 471 490 494 59 ’s-Hertogenbosch 27 41 43 43 60 Heusdén 69 66 69 61 Hilversum 416 503 505 509 62 Hoogeveen 125 186 206 211 63 Hoogezand-Sappemeer 108 122 123 126 64 Hoorn 38 40 45 45 65 Hummelo-Keppel 32 . 44 • 47 47 66 Joure 38 42 43 67 Kampen 151 212 219 213 68 Kinderdijk 583 593 590 597 69 Krimpen aan de Lek 298 265 259 263 70 Krimpen aan de IJssel 598 623 632 632 71 Leeuwarden 282 381 421 434 72 Lelden 758 902 893 910 73 Lekkerkerk 162 178 180 177 74 Lemmer , 16 16 20 20 75 Lochem 32 32 33 76 Maassluis 94 97 105 106 77 Maastricht 31 60 74 80 78 Meppel 104 134 139 146 79 Middelburg 308 362 366 379 80 Middelharnls 37 38 38 81 Mmden 29 39 39 40 82 Neede 55 80 74 76 83 Nieuw Lekkerland 250 268 271 268 84 Nieuwkoop 27 34 36 39 85 Nieuwleusen 25 42 44 45 86 Nunspeet 49 84 84 84 87 Nijkerk 38 5050 88 Nijmegen 177 248 252 265 89 Nijverdal 34 34 33 90 Olst 36 32 33 34 91 Oosterbeek 53 59 59 92 Oud-Beyerland 121 121 111 93 Oude-Pekela 25 27 28 26 94 Oudewater 8 8 '8 ' 9 95 Papendrecht 211 244 247 257 96 Pernis 97 113 121 125 97 Purmerend 27 30 33

98 Renkum 22 23 21 22 99 Bhoon .. — 29 35 36 100 Ridderkerk 1147 1126 1146 1138 101 Rotterdam 6987 7572 7860 8002 102 Rijssen 28 34 36 35 103 Scherpenzeel — 46 48 50 104 Schiedam 1842 2008 2059 2060 105 Schoonhoven 60 83 83 81 106 Sliedrecht 428 480 489 498 107 Sneek 115 122 127 126 — Soest (opgeheven) .. 7 — — —> 108 Spljkenisse — 40 38 40 109 Stadskanaal 28 30 33 33 110 Steenwij k — 37 36 33 111 Terborg-Gaanderen 67 71 72 78 112 Terneuzen 43 96 101 109 113 Tiel 277 357 370 383' 114 Tilburg 55 75 73 72 115 Utrecht 1322 1669 1753 1761 116 Vaassen 350 396 462 488 117 Weendam 134 150 158 160 118 Veenendaal 23 84 102 101 119 Velp 162 203 230 245 120 Venlo 10 28 30 32 121 Vianeh-Vreeswijk — 79 81 90 122 Vlaardmgen 764 820 842 848 123 Vlissmgen 900 1067 1080 1099 J.24 Vorden 60 88 88 91 125 Vreelana 21 22 23 23 126 Vries-Zuiölaren 43 70 81 80 127 Wageningen 62 92 100 100 128 Weesp 112 120 121 120 129 Westerbroek 26 26 26 26 130 Winschoten 110 126 128 129 131 Winterswijk 83 96 97 97 132 Woerden . ' 21 35 35 36 133 Wolvega 29 37 37 37 134 Woimerveer 77 84 83 81 135 IJlst 9 12 13 13 136 IJmuiden 154 249 255 258 137 IJsselmonde 230 263 273 272 138 Zaandam 244 271 273 275 139 Zaandijk .. 86 89 91 91 140 Zaltbommel 103 138 142 148 141 Zeist 105 170 176 174 142 Zevenhuizen — 25 25 25 143 Zutphen 198 222 235 242 144 Zwolle 70 97 109 113 — Verspreide leden en groepen 108 345 368 364 -ifc. Totaal 37811 45753 47288 48015 ‘) Door plaatsgebrek kon het 4e kwartaal 1946 nu pas geplaatst worden. Het le kwartaal 1947 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

3

Sluiten