is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1938, no 31, 30-04-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZATERDAG 30 APRIL 1938 – No. 31

36STE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

Tijd EN Taak

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

RELIGIEUS-SOCIALISTISCH WEEKBLAD

ONDER REDACTIE VAN DR. W. BANNING

ADRES DER REDACTIE; BENTVELDSWEG 5 – BENTVELD

VERSCHIJNT VIJFTIG MAAL PER JAAR – 36STE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

ABONNEMENT BIJ VOORUITBETALING PER JAAR F 3.40, PER HALFJAAR F 1.75, PER KWARTAAL F 0.90 PLUS 15 CENTS INCASSO – LOSSE NUMMERS 8 CTS POSTGIRO 21876 – GEMEENTEGIRO V 4500 – ADMINISTRATIE GEBOUW N.V. DE ARBEIDERSPERS, HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM

(/Vlci

In nameloze zoetheid Is nu de Mei ontwaakt,

Uit de aarde groent een goedheid Die zeer verlegen maakt.

Hoe kan ik mij beroemen Op luitspel of gedicht,

Door zoveel zuivre bloemen Beschuldigd en gericht?

Wat baat een hoofs vertonen Vanjosse vluchtigheid?

De bomen dragen kronen In hun doorluchtigheid.

Wat geldt mijn klein vertrouwen Bij 't winterlang geduld.

En hun blank handenvouwen. Nu 't wonder werd vervuld?

Die nameloze zoetheid

Heeft mij zo diep vernêerd;

Toch hoop ik dat Gods goedheid Ook mij voor bloei bescheert.

AART VAN DER LEEUW

Uit: Opvluchten