is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 20, 16-02-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIËN Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 Utrecht

Uw adres voor antiquiteiten en kunstvoorwerpen J. TILLER P. C. HOOF'TSTRAAT 40. Amsterdam Reparatie op elk gebied.

W. H. VLIEGEN DIE ONZE KRACHT ONTWAKEN OEEO De geschiedenis der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de jaren 1914—1919. 542 pagina’s Vele portretten Gebonden f 6.80 Alom in de boekhandel verkrijgbaar N. V. DE ARBEIDERSPERS AFDELING UITGEVERIJ AMSTERDAM-CENTRUIVI

r 1

l fletVrijeVolkl

OVER I CREMATIE I wordt U ingellcht door het nieuwe prospectus verkrijg- ■ baar bij afd.besturen of Hoofdbestuur van de ■ ARB VER. y. LIJKVERBRANDING I AMSTERDAM SARPHATISTRAAT 41 TEL. 54954 ■

rwOORDEN'm hÊt'nM ■ ~ Bestaande uit 4 delen totaalprijs ƒ 14.40. Betaalbaar met ■ ƒ 2.50 of meer per maand. Elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar. Prof. Dr. Jan Romein. Nieuw Nederland, geb. ƒ3 50 Algemene beginselen ener Hervorming In Hoofd en Leden. Formaat 16 x 24 cm., 96 pag. Prof. Mr. W. P. IJ. Ponipe. Bevrljdlng geb. ƒ3.90. Bezetting, Herstel. Ver- , nleuwlng. Formaat 16 x 24 cm., 128 pag. Hcnrlette i Roland Holst—v. d. Schalk. Een overgang tot het Socia- __ Z lisme, geb. ƒ 3.50. Wat hier geschreven Is, Is zó jong en Izó helder en zó nadrukkelijk, dat haar geschrift veler _ belangstelling en nadere bestudering verdient. Formaat ■ 16 X 24 cm., 96 pag. Prof. Dr. 11. Kraemer. Op welken ” Z grondslag? geb. ƒ 3.50. Voor talloos velen zal dit vlam- _ Imend getuigenis licht werpen op de weg naar een nieuwe _ toekomst. Formaat 16 x 24 cm., 96 pag. ■ BESTELBIUET _ Z Ondergetekende wenst omgaand franco te ontvangen van _ IBlankevoort’s Abonnements-Boekhandel, Zuider-.4mstel- h laan 62, hk. Waalstraat, Amsterdam, tel. 91244. Post-Glro ■ 141995, 4 dln. „Woorden tot het Nederlandse volk”, totaal “ prijs ƒ 14.40 met betaling van ƒ per maand, “j I Naam; | Adres: “ L“ Verzoeke In te vullen welk bedrag men per maand wenst h te betalen. jjl

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ AMSTERDAM-ZUID Te V. d. HELSTSTRAAT ld TELEF. 21134-22041-22082

HOLLAND TYPINC OFFICE Typt en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit alle talen Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW fotocopieën DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-446|||

HOE ZIET EUROPA ER UIT NA DE BEVRIJDING? Hoe ver zitten de Russen? Wat hebben de Amerikanen, Britten en Fransen bezet? Wat zijn de grenzen van Polen, van de Unie van Socialistische Sowjet-Republleken? Op al deze en vele andere vragen geeft U onze nieuwe Kaart van Europa 1946 antwoord. Formaat 76i x 92 cm. houtvrij papier. In kleurig omslag ƒ 1.75. In de boekhandel verkrijgbaar. N.V. DE ARBEIDERSPERS AFD. UITGEVERIJ – AMSTERDAM-C.

LIJKVERBRANDING Lidm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding, minimum contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ƒ 84.43, nlet-leden 168.61, zonder transportkosten. Prosp. gratis. Com. Krusemanstraat 37 huls, Amsterdam, tel. 29649. Corn. Krusemanstraat 37 huls, Amsterdam, tel. 29649

VERHUURINRICHTING van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7,

DAMES- EN HERENKLEERMAKERIJ

AMSTELDIJK 130 bU de Berlagebrug. telef. 97825, A’dani. Verandert, keert en repareert. Ook nieuwe coupons worden verwerkt. Door uitbreiding in 3 weken klaar! Onzichtbaar stoppen, stomen, verven en persen. Secuur niet duur.

Uw vrienden die „Tijd en Taak" nog niet lezen, weten niet wat zij missen. -¥■ Geeft ons hun adres, opdat wij hun ons weekblad ter kennismaking kunnen toezenden.

W

Gezondheid is de grootste schat Een succesvolle methode ligt voor U klaar, waarmede U, langs natuurlijke maar radicale weg. Uw asthmatische aandoeningen, verhoogde bloeddruk, hartzwakte, migraine enz. bestrijden kunt. Instituut Lesario (Afd. Gezondheldsontwlkk., Postbox A3O, Hilversum. ADVERTENTIETARIEF TIJD EN TAAK 15 CENT PER m. M.

Verschenen: JEF LAST „HET EERSTE SCHIP OP DE NEWA” Een historische roman ’ van zeevaarders en regenten, waarin ook Czaar Peter een rol speelt, Ekin verhaal met een boeiend gegeven In de geheel eigen stijl, die we van JEP LAST gewoon zijn Gebonden In fraaie band ƒ 4.25. Alom In de boekhandel verkrijgbaar. N.V. DE ARBEIDERSPERS AFD. UITGEVERIJ – AMSTERDAM-C