is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan anders in een jaargetij.

Wat u de geesten doen aanschouwen,

De zangen, die ze uw oor vertrouwen,

Zij zijn geen ijdel tooverspel.

Ook uw gehemelt' zal men streelen,

Uw reuk zal in 't genoegen deelen;

En dan verrukt zich uw gestel.

Geen toebereidsel hoeft vooraf te gaan;

"Wij zijn bijeen. Komt, geesten! vangt maar aan !

GEESTEN.

"Weg nu, bestoven Zoldring daarboven!

Heerlijker stare Yriendlijk de klare Ether hier neer!

"Ware het donker "Wolkfloers geweken, 't Sterrengeflonker Zou niet verbleeken;

Tot ons zou spreken 't Hemelsche heer.

Godlijke zonen, • Heerlijke schoonen,

"Wie zich vertoonen,

Zweeft hier voorbij ;

Smachtend verlangen,

Volg gij de rij.

Prachtige kleeren,

Linten en veeren , ,

Ziet men bedekken Zalen, vertrekken,

Andere plekken,

Onder abeelen En in prieelen,

"Waar in gedachten Minnenden smachten.

Heerlijke druiven,

"Werp, als gij rijp zijt,

U in den persbak!