Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V<% IS.

n0in. ZIEKTEN EN GEBREKEN,

^ welke militairen ongeschikt maken voor den dienst bij

Zee- of Landmacht.

—— i, .

> 'HUM uamnnaMai

§ 1. ZIEKTEN EN GEBREKEN WELKE NIET ALTIJD TOT BIJZONDERE LICHAAMSSTREKEN BEPERKT ZIJN.

a- Afwijkingen bi de algemeene lichaamsgesteldheid.

I T,

u 8'roote omvang van het lichaam vooral van den buik , door n vetvorming, gepaard met stoornis in do verrichtingen.

T *

ü groote gestalte met eene zwakke lichaamsgesteldheid (het zoogenaamd uit de krachten gegroeid zijn).

X *

.. L geringe algemeene lichaamsontwikkeling.

Algemeene vermagering en algemeerc lichaamszwakte.

V

Gl'vroegde en werkelijke ouderdomsgebreken (versleten lichaams6 S-estelj.

belangrijke misvorming van liet lichaam.

Rl

- '-Pende en plaatselijke volbloedigheid, gepaard met belangrijke stoornis in de verrichtingen.

b. Ziekelijke gesteldheid xan zachte deelen en algemeene bekleedselen.

Bli'

'Jvende ziekelijke verkleuring en ontkleuring der huid in beg 'U1grijken graad.

1q er°uderde hardnekkige huidziekten.

jj 'Ur,lnekkige droge kloven.

1S. ^r°uderde hardnekkige zweien.

^ ^gebreide versterving.

itteekens, gepaard met stoornis in de verrichtingen of met neib n& tot wederopenbreken.

Sluiten