Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B,

REGLEMENT op het geneeskundig onderzoek 0,T1 trent de geschiktheid voor den krijgsdienst v'lU militieplichtigen en van hen, die als vrijwillig01' plaatsvervanger of nummerverwisselaar bij de Mi^ie wenschen te worden toegelaten of als zoodanig r^n ingelijfd.

Artikel 1.

De geschiktheid voor den krijgsdienst van militieplichtigen 611 ,Vje hen die als vrijwilliger, plaatsvervanger of nummerverwisselaar militie wenschen te worden toegelaten of als zoodanig zijn inge 'J wordt onderzocht en beoordeeld overeenkomstig dit reglement-

Artikel 2.

i'lrgl

Yoor den krijgsdienst zijn ongeschikt de in het voorgaande al bedoelde personen, die ziekten of gebroken hebben , in art. 7 vCl1

Artikel 3.

die^^

Ingelijfden bij de militie, van wie de geschiktheid voor den ^ onzeker is , kunnen tot onderzoek in eene maritieme of militaire zlC inrichting worden opgenomen. , 0 te

Ingelijfden bij de militie, die bevonden worden ziekten of ge'ir ,

hebben , waarvan herstel binnen korten tijd mogelijk wordt kunnen ter beproeving van de genezing in eene maritieme of"11 ziekeninrichting worden verpleegd. .-irio^6

Voor hen, die ingelijfd zijn voor de lichting van het jaar wa

Sluiten