is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden; inhoudende alle besluiten, resolutiën, dispositiën, decisiën, reglementen, enz. ..., 1882, 01-01-1882