is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

| Jaart.' Nr. |

Vee. Verbod van invoer en 1914 38 Nader geregeld

van alle vervoer van varkens 1914 No. 74;

binnen de kolonie, wegens Nadere regeling

varkenspest. ingetr. 1915 No.

34.

Bepalingen voor den in- 1922 47 Aangev. 1922 voer van vee uit Brazilië No. 102 Ingetr.

1924 No. 34.

Aanvulling van de reso- 1924 35 lutie van 28 November 1910 No. 22 (G. B. No.

84) betreffende het belasten van de districtsgeneesheeren met het keuren van geslacht vee.

Veeartsenijkun- Aanvulling van het be-1914 28 dige Politie, sluit ter uitvoering van art.

2 van de verordening van 4 Februari 1910 (G.B.No.

20), houdende de regeling der veeartscnijkundige politie, met de ziekten : „varkenspest" en „borstziekte der varkens".

Uitvoering van art. 5 der 1915 34 verordening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20) tot regeling van de veeartsenijkundige politie.

Alsvoren (Invoer van var-1916 37 Ingetr. 1917 kens uit Britsch-Guyana No. 50.

anders dan voor de slachtbank.

I