is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart.j Nr.

Verdrag. Nederland en Ethiopië ge¬

sloten handelsverdrag en tevens van 2 gewisselde nota's.

Alsvoren van het Verdrag 1928 86 betreffende vervaardiging en de bereiding van, alsmede den handel in verdoovende middelen.

Alsvoren van het Verdrag 1928 102 en twee overeenkomsten tot bescherming van den jindustriëelen eigendom.

Vereenigde Zie Verdrag.

Staten van Amerika.

Verhuizings- Zie Betaal-

kosten. baar stelling;

Reis-, Verblijfen Verhuizingskosten.

Verjaardagen Zie Gouver-

van leden van nements-Kanto-

het Konink- ren.

lijk Huis.

Verkeer. Zie Openbare

j Werken en Verkeer.

Verkeer te wa- Zie Openbare

ter. t Werken en Ver¬

keer.