is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kê,jf3

^^M——i————

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Nr. IJaart.

Wetboek. Zie Burgerlijk

Wetboek, Koophandel, Militairen, Rechtsvordering, Rechtswezen,Strafrecht, Strafvordering.

Wetgeving. Zie Rechtswe¬

zen.

Wijken. Zie Districten,

Wijkverdeeling Toevoeging aan Wijk B1914 78 Wijkv er deeling. van een vierde onderdeel.

Willemschool. Nadere wijziging van de 1918 23 Nader gew.

regeling van het bedrag en 1922 No. 33.

de invordering van het Zie schoolgeld. schoolgeld op de Willemschool.

Wissels. Zie Koophandel.

Woningen. Zie Huur.