is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne, destitutie voor 200 veel de dienstdoende betreft aan Ons voordragen. '

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnseieerd en dat Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten, justicieren en officieren, wien zulks aangaat, aan naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder cemgé conmventie of dissimulatie.

Gegeven in 's &rav«nhage, den 24sten Januarij des iaars 1Ö16; net Tweede van Onze Regering.

(geteelend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijk Hoogheid,

(geteekend) A. Ii. F a l c k.