is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naring te Hamburg•, Brcmen , of daarom liggende plaatsen, aan de markt te brengen en te verkoopen.

Het welk , door insertie dezes in het staatsblad, zal worden gebragt ter kennisse van een iegelijk dien liet aangaat.

Gegeven te Brussel, den oosten April des jaars i8i5, het tweede van Onze Regering.

(qeteekeneï) WILLE M.

Van wege den Koning, Cgeteckend) A. R. F a ï. « X,