is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN-

QM . 52.) TV ET, tot vermeerdering d& Begrooting van 1815, en tot vaststelling van buitengewone middelen om die ve/ meerdering te. bestrijden. Gearresteerd den aden A'ovemher i8i5, 98.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nin rtandbn , Priksva O, an-e-Nassau, Gkuot-Hertocj Van Luxemburg, enz , enz , enz.

da^lz0° Wi' in ov,TWePinS hebben genomen, dat de tijd Toorz|S' °mdoor krachtdadige buitengewone middelen te liane TJl1 'tC ' ,te weeg^ebragt door de «traordigee ndi^aVenf waart0« de thans zoo gelukkig als roemrijk aft'scheidt ° S" vereeniging der bevorens van eikander den ui'm r gewesten, welke het Koningrijk der Nederlanliebh. n n' 6n andere buitengewone oorzaken aanleiding dat dit ge?even-v VV') bet raadzaam geoordeeld hebben ee,ie Vp *i vv. e bestreden zonder ten gevolge te hebber» omtrert T? rm§ del' Hationale gevestigde schuld, waar-

'taatsblad d'AgeSta0tU/erde'bl' de Wut Vau '4 Mei 18 '* '*zie deele •, i ] A '" ' n"- ^3) tot herstel derzelve , in allen,

zl , JV6n Worden nagekomen;

biet ° 1 30t' dat Wiï » den Raad van State gehoord, en S^vor over'eS Van de Staten-Generaal, hebben goed-

deze- 611 eQ VCTStaa° gelijk Wij goedvindea en verstaan bij