is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fonds, als tof kwiiting. van dat voorschot zal vereiscbt worden , tot welken verkoop in zoodanig geval insgelijks Onzen Ministejf van Binneniandsche Zaken geautoriseerd Wordt.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden seïrserecrd, en dat alle ministeriële depart<-m nt.n, autoriteiten , koilc.gicn en ambtenaren, wien zulks aangaat aan <le nsau vkciiri a uitvoering derzclve de hand zuilen houden, zonder eentje conniveutie of dissimulatie.

' Gegeyen in 's Gravenha^e den 6dcn Januari des jaais x3i6, het derde yan Onze regering.

. ' (geleek end) WILLE M.

Van wege den Koning, cgelee H end) A. R. F a 1 c k.