is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Se wisselbrieven en alle verhandelbare effecten,

f 200 en minder bedragende , op ƒ o - 2-8

boven de -

boven de - 200 tot en met de f 5oo ... - o - 5 - o

___ 5oo - 1000 ... - 0-10-0

___ 1000 — i5oo ... - o - i5 - o

_____ _ _ 1S00 — — — - 2000 . • . «• 1 - 0-0

- - 3000 — 'j5oo , . . - 1- 5 - o

— _ 2S00 5ooo ... - x - 10 - o

3000 55oo ...- 1 - i5 - o

35oo 4ooo ... - 2 - 0-0

4ooo 45oo ... - 2 - 5 - o

45oo 5ooo ...- 2 — 10 - o

5ooo t. 55oo ...- 2 - i5 - o

- — - 55oo — — -— - 6000 ... - 3 - 0-0 - 6000 — — — - 65oo ...- 3 - 5 - &

65oo — 7000 ... - 3 - 10 - o

- — - 7000 7500 ... - 3 - i5 - o

,, — — - 7500 8000 ... - 4 - 0-0

„ 8000 — 85oo ... - 4 - 5 - o

ëóoo — — 9000 ... - 4 - 10 - o

— — - 9000 — — —■— g5oo ... - 4 - i5 - o

—• - g5oo 10000 ... - 5 - 0-0

- — - 10000 000 ... - 5 - 10 - o

11000 — 12000 ... - 6 - 0-0

12000 — — - i3ooo ... - 6-10-0

■ . ïoooo -— i4ooo ... - 7 - 0-0

—— ïéooo — - i5ooo ... - 7-10-0

i5ooo — 16000 ... - 8 - 0-0

• — - 16000 — 17000 ... - 8-10-0

17000 1^000 ... - 9 - 0-0

■ — - 18000 39000 ... - 9-10-0

- — - 19000 ■—• — 20000 ... - 10 - 0 -0