is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NE DER LANDEN.

CN.° 22. ) BESLUIT van den gden April 1816,

houdende reglement op de verwisseling der recepisstn , gesproten uit de wet van den. 11 den November 1815, tegen schuldbekentenissen van het SyndiJcaat.

Wij WILLEM, nu de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Gezien de wet van 11 November i8i5, i'.° 98, waarbij is gearresteerd de oorloos belasting over hetzelve jaar;

Gezien Ons besluit van heden, n.° li;

Willende de noodige reglementaire bepalingen vaststellen, volgens welke de vei'wisseling der recepissen u;t de evenc;emelde oorlogsbelastirig gesproten, ingevolge den inhoud der voorsz. wet, op eene voor het belang der houders dier recepissen meest gerijfelijke en voor dat van de schatkist teveiiS zekere wijze zal moeten plaatshebben;

Gehoord de voordragt Van Onzen Minister van Financiën;

Hebben besloten en besluiten te arresteren het navolgend

A RE-