is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor die zeepziederijen of zeepmakerijen , welke meer dan zullen, door de Generale Directie der Indu ecte Belastingen , de vereischte bepalingen kunnen gemaakt worden, ten einde van de latitude, bij het 6delid der boven-

S?!Ihp 1 ZeeP71cderei1 of zeepmakers gelaten om

met alle ketels aantegeven, geen misbruik worde gemaakt.

Art. 55.

Rabat op de ruimte der leiels.

Bij den aanslag der regten, naar gelang van het eebruik der ketels en op den voet van art 58 en In tn 1® .

atóït.'ïïdf'"Werd'

ipsssÉsëi

Art. 54.

Benatimr i>tn rtan t. ■ ,,

. 7 ? "<-nrien welken de

ziedingen moeien afgeloopen wezen.

g'WwSdennaard^nin'hÏÏ'dCTkS 'cn'wïr ",i'S°rC"

dat is 02 hectoliters V°01 1C(^eie zes ankers,

iS.

laers, vier en twintig nre„ in <i,t '4 93 • »

Wc!!1' fettT1*! "ïke,'s fS'.fS hectoliters en daar ctocii neneden de 5oo ankers r\=t , r / i i-

ters , dertig „reu in éé,„, en einde^', " ',6> 4 bwuA^

^ ^ > . Voor