is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 55.

Vervoer "van 'wijn en druiven in wijnlanden.

Gedurende den tijd van den wijnoogst zul'en, buiten kenbare tafelvruchten, geene druiven noch ook eenige most of nieuwe wijn in eene gemeente, alwaar wijngaarden gevonden worden, of wijn geteeld ol geperst wordt, vervoerd moccn

worden dan met biliet.

' l'/ivi iron 1 infToltrn nrnl 1. ! I .1. ^ vr „ f

X Ci 1^5 V au aai JUitJ y U1C VcrVUClCI^ , UI

wenscht aan anderen over te doen, ol' naar andere plaatsen te verzenden, eene schriftelijke aangifte moeten doen aan den ontvanger der gemeente , alwaar de druiven of de nieuwe wijn gevonden worden , houdende:

i°. De plaats en dagteekening.

2°. Den naam van den afleveraar,

3°. De ligplaats der druiven of van den wijn.

4°. De plaats der bestemming.

. 5°. Den naam en het bedrijf des overne ners.

6Q. De kwantiteit en omschrijving der partij.

7°. Het nummer des bewijs van aangifte van den w'j'nfeeU, ot andere justificatie der verkrijging van de druiven ot van den wijn; en eindelijk

8". De route, die hij daarmede wenscht te houden, en den persoon en voer-of vaartuig daartoe te emploijeren.

De ontvanger zal dien conform het consent uitreiken. Vervoering zonder dit document, zal gestraft worden als fraude.

liet van den wijngaard naar de perskuip vervoeren der druiven langs den kortsten weg f zal nog.ans aan deze bepaling niet onderhevig wezen.

Art. 56,