is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DERNEDERLANDEN,

CN°.

390 WE T van den i5den September 1816, betrekkelijk de belasting op het Buiteiilandsch gedisteleerd.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Den Raad. van State gelioord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

i ■ > '1 aft! >^*é«

Ait 1.

Natuur en hoegrootheid der belasting.

Na den isfen Juli 1816 zal binnen het Koningrijk der Nederlanden worden gehwen eene belasting van aüe de brafidewimen, gedisteleerde wateren, rum , arak en likeuren , welke den lande zullen worden ingevoerd.

De voorschrevene belasting za) bedragen:

Van een ok$ joofH brandewijn of gedis leieerde wateren, Atristcidamsche proef of twintig gxaden, veertig guldens of ƒ54 T-t

A het