is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dubbel van dit dokument zal den belanghebbenden tegen recu worden uitgereikt, en, ingeval van weigering om li 'tzelve 'aantenemen, bij het Plaatselijk Bestuur gedeponeerd

worden.

Art. 10.

Rangschikking der branderijen en distileerderijen in klassen.

Do branderijen en distcleerderijen moeten zijn in eene der vier navolgen e aS' '

i°. Groote branderijen.

2q. Kleine branderijen.

5°. Stokerijen van vruchten; en

40 Distileerderijen van fijne likeuren of andere (Iranken afgescheiden van de ruwstokeraen , en niet begrepen onder eene der twee eerste klassen.

Art. 11.

Eerste klasse of groote branderijen.

onci«*

in getal dan .VijftienJokers en daar boven. en waarin ge53o ankers of 32.5 hec 0vcrhaalkctcls , te zamen

Art. 12.

Tweede klasse of kleine branderijen.

hectoliters en .1.» boven, doch beneZde it iiof ™ hectoliters, en «ttm 6=vond«°

L