is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN 1

.' - .... y.

HET KONINGRIJK. DER NEDERLANDEN*

' ' • V ' ="'» • : x ' . x .*• . T 5(J

(N°. 43-) TVÉ T van derl i5den Septemhrr i8>6,

betrekkelijk de belasting op het middel van den Turf.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen; salut! doen te Weten:

Dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staren-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

BELASTING OP DEN VAN BUITEN INGEVOERD JV ORDEN DE TURF.

Art 1.

Natuur en hoegrootheid der belasting.

>

Ka den eersten Juli 1R16, zal b'nnen het Koningrijk deiNederlanden vv rden geheven eene belasting van al den turf, welke den lande zal worden ingevoerd ; te weten:

A Van

\