is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 'l«n niet aeroiieerd worden , het verband, tet l ^Vad"' l"e op vaste goederen gelegd, niet opgeheven, za v,na , 'nocll moederen gerembourseerd, geresti-

,,,>c% „f'tïaj» w«a». da- -adat de «*. «|=f

Ikp tle borfttogt door eer.en bel.s.iogsohald.sen g.sleM «, we ke de borgto t fffind en deswege bewijs afge-

yodtomen mU d,n I., ,aatsle'reke„iilg des comptabelen

8 k ' !\l wezen opgenomen en g» sloten. Vertraging van vertffeuitg of opneming en '"welke

stó :srwiA sru-s s *

kan worden genoten.

Art. ?><).

Van de parate executie en de verdere zekerheid van kei Gouvernement, ten aanzien van liet privilegie en legaal hypotheek op de goederen der ambtenaren.

Aan het Gouvernement competeert regt ^an paiate te'ï alle ontvanger,, comptabele

a,„Me,,.reu, «elke ,ake ^ ''JU.

1 van surveillance vermiste, m liet ongereeae bel<1 *

of ^ niet invorderbare geiden en pretensien, bij en a ^ sf.an gedebiteerd, of welke dezelve in hunne kwahte ,

den lande verschuldigd zijn. . f y,et

Onverminderd dit regt van parate executie^, h ^

Gouvernement het regt van privuegie op ^ r°ere ^ ^

»"„r ...rS

va" de schatkist, zonder dat tot ^ ^"Ir^nÏÏÏtel, ving in de registers van de bewaarders dei lj[

G^Udm?,,l™iéden legaal bjpo,l,eek gaa, »« dea.HidI d a.

rttnr'oeSS n«5l« aangespro-