is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bepaalde van art. 83, nopens de confiscatie van impost subjecte waren en middelen van vervoer, zal echter niet m aanmerking komen, doch wel die van art. 84, nopens verbeurte van zonder consent aanschafte KeiecdsciLppen. ' »

Art. 88.

Strafbepaling tegen de overtredingen en misdrijven der vierde of laatste klasse.

• Al,Ift ™isdrijven en overtredingen , welke behooren tot de Vierde klasse, zullen gestraft worden alleenlijk met eene^boe-

' in bedrag gelijk staande met het één vierde van die Welke, bi, art. 78 tot art. 86. hier boven ingesloten, ah Tniramum, tegen de fraude zijn vastgesteld.

Art. 8g.

'Algemeene voorziening nopens strafbepalingen, welke toepasselijk moeten worden gemaakt op misdrijven, waarbij geen m latstaf gevonden wordt in het bedrag van impost, en die zich behooren te regelen naar het aantal verzuimde , verdonkerde of geschonden voorwerpen.

..*a ™sdrijven waar het bedrag van den impost niet kan ijn de maatstaf van de begrooting der boete, en die omtrent meer dan één onderwerp tot dezelfde zaak helioorene> gepleegd worden, zoo als bij voorbeeld, het schenen van zegels, het wegnemen, vervalschen of verplaatsen Van paaltjes en plankjes van een stuk veenland, het verzwijgen van toegangen tot de ladingsplaats van een schip en dergelijke, zal altijd het minimum der boete, en wel, wanneer er slechts eene bekeuring voor dezelfde daad, schoon ine herhaalde bedrijven gepleegd , heeft ku rinen gedaan 01c „n, met meer dan eenmaal verschuldigd zijn, zoo cc iter at wanneer de onderwerpen , waaromtrent de misaa gep eegd is, meer dan tien in getal, zijn voor ieder

meerder, de boete met een tiende zal worden verhoogd.

D *