is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1. 's Rijks munt-speclfen zullen voortaan bestaan' uit zilveren en gouden standpenningen, uit koperen stukken en uit zilveren en gouden negoliepenningeu.

Art. 2. 'sRijks zilveren muntspecien zullen zijn:

i°. De gulden , als munt-éénheid van dezelfde inIrinsique waarde als de voormalige generaliteits gulden, in de noordelijke provinciën gemunt en derhalve houdende twee honderd azen ( negen grammes en 613 milligrammes) fijn zilver: vervolgens stukken van drie guldens , ten gelijken allooije als den guldenen in gewigtnaar advenant.

De verdeeling van den gulden, dat is van de munt-ée'nheid zal zijn tiendeelig, wordende de galden verondersteld te bt'staan uit honderd deelen , genoemd cents.

29', De onderdeden van den gulden, zullen zijn:

Stukken van een halvefi gulden of vijftig centsi

Stukken van een kwart gulden of vijf-en-tu>in~ tig cents.

Stukken van een tiende gulden , of tien cents.

Stukken van een twintigste gulden, of van vijf cents.

5°. De koperen stukken zullen zijnbents of honderdste gedeelten van den gulden , en halve cents , of twee-honderdste gedeelten van den gulden.

ö. De gouden penningen zullen zijn stukken van tien £uldens.

4. De zilveren stukken zullen op den volgenden voet gemunt worden:

De gulden zal houden een gewigt van zeven engels trooisch (lo gramn es en ^6G milligrammes) en gcalloïjeerd zijn op 'loSö> heide uiterlijk en zonder remedie, op dat dezelve aldus zonder houden 200 azen (o crammes en 6x5 millierammes) fijn zilver.

De