is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stukken van 25, van io en van 5 cents, gelijk mede de koperen stukken van een cent en van een halve cent., zullen op de voorzijde slechts voeren eene gekroonde W, ea op de keerzijde het wapen des Rijks , tusschen de letters 25 .... c, 10.«■ • • c j 5* *«««.Cf ï < i ■ • • c j ^»*...c:

De drie eerstgemelde zullen gerand zijn.

8. De negotie penningen zullen zijn en blijven die, welke in de noordelijke provinciën des Rijks gemunt zijn, ea wel zonder eenige verandering hoegenaamd in derzelver grootte, gehalte of gewigt, te weten :

De zilveren dukaat op een gewigt van engels 8rf§§§aas, (2S grammes en 7S milligrammes) en gealloijeerd op 10 penningen 10 grein (§£§5), beiden genomen op de uiterste remedie; de zilveren rijder op een gewigt van 21 engels 5^% aas (52 grammes en milligrammes) en gealloijeerd op 11 penningen 5| grein (?g|ö), beide genomen op de uiterste remedie ; en de gouden dukaat op een gewigt van 2 engels 8-ii aas (3 grammes en 4gi milligrammes) en in de gehalte houdende 23 karaat 7 grein (?§§s), beide genomen op de uiterste remedie.

9. De beeldenaar der negotiepenningen zal zijn als volst:

Voor den zilveren dukaat, als ran ouds, de geharnaste man, houdende in de linkerhand voor de knie het wapen des Rijks: het randschrift Mo. Arg. Reg. Belgii, op de keerzijde het Wapen des Rijks tusschen de letters die het jaartal aanduiden , met een randschrift als van ouds Coricordia res parvos Crescunt.

Voor den zilveren rijder: op de voorzijde de gewone Jlidder te paard: onder denzelven het wapen des Rijks : randschrift Mo. Arg. lieg. Belgii: op de keerzijde 's Ilijks wapen, tusschen de letters van liet jaartal, het randschrift Coricordia res parvce Crescunt,

Voor den gouden dukaat:

Op de voorzijde de geharnaste man, tusschen de letters die het jaartal aanduiden, met het randschrift: concordia, res parva. crescunt, als van ouds; op de keerzijde binnen het gewoon vierkant, de letters: Mo, /lur, Bcg. Belgii ud Legem, Imperii,

lo. Dc