is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inko- Uit'

men. gaan. | Tarra. pijzonctere bepalingen.

* L , ,| -

ASSCHEN. ~

j Potasch, paarksch, weedasch. i pCt. ipCt. „

, ' '

| Zeepzieders-Asch. T. R. Verboden'

I Zoutkeets-asch. ;j T.R. verbodc»'

I Haard-asch. Uitg. per last T. R. ƒ5:0:" I

1 • ' van 3 tonnen ï

jfc AZIJN van alle soortesj» Vrij, Vrij» j ;

fit (als belast bij de

|| ten op de Indirec e

Belastingen.)

: | BAKELAAR. Deicopond ƒ0:4: ol fo: 8'-° T^^teni-P°^*^penoopond.

| 4 ponu.

1 BEENDEREN en KNOKEN, (onaf-

| gekookte.) T.R, verbodf'

1 kookte.) . , T. R. 8 pCt'

I BEJUIN of BENZOIN. ' : 3PCt. spO , '

li BERLIJNSCH- of PRUISSISCII

Ij BLAAUW. . x pCt. 1 pCt» 1

I; BIER van alle foorten» Vrij, ..Vrij»

li , (al» iielast wj de w- ,

| ' ten op de indirec'j

Ij E lastingen )

I BLAAUWSEL» x 5pCt. , T.R- .

|! BLIK. Ink.de 100 P. ƒ1:10:0 T.R'

Ij _ "(werk van) iopCt. T.R''

| . g, , , — ' 'I - 1 _ ,

Ij Baaiien, zie Lakens eti stoffen van Bandhout, zie hout. Bevervellen, zie huideni velles,leder. Bombazijn, zie lakens en stoffen van

Sj Wolle enz. Batist, zie lijnwaden. Bezems (rijs-), zie hout. j <wolU enz.

1] Baarden, zie walvischbaardcn. Bedveren, zie veren. Biezen, zié riet. Bonten en Bontjas, zie lijnwaden,

gj Baione ten , zie ammunitie.. Beddentijk., zie lijnwadem Bmdrottingen , zie rottingen. Bontwerk, zie pelterijen.

|t Balei'en. zie ■walvischbaardcn. Beestiaal, zie slagtvee. bisschop, zie gedistelcerd. Boomvruchten, zie vruchten.

|) B'lken, zie Hout. Befchuit, zie granen. Bloemen (kunst.), zie modewaren. Bnonen, zie granen.

|j Bandeliers, zie lederwerk, oncicr hui- Bevergeil, zie drogerijen* Bokken vellen, zie huiden,vellen, leder. Bord-papier, zie papier,

den, nellen , leder, j Bc/erhaar, zie haar. Bokking, zie visch. Borstels, zie haar.