is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feulx , en loopende ten oosten langs dat van Hdulchin, tot aan den ouden weg van Binch naar Valencienn.es.

Yan d r, langs gezegden ouden wegN van Binch naar yaU nciennes, loopende do r het dorp VUlereille le Sec, en kruisende ten zuiden yan het dorp Harmignies, den grooten weg van Bergen n Henegouwen ( Mons , naar Lhimay , tot aan de brug , liggende over de rivier la Trouiile, hij den molen v»n Harmignies • van deze brug t langs denzeüden ouden weg van Binch naar Vale nciennes, tot aan de brug , gelegen in de gemeente van Harveng j , op de heek, tomende van Quevy en uitloopendein de rivier van, 'jSouveliès , en wijders langs denzelven weg , latende regts den windmolen van NouveUes , tot daar , waar deze weg bij de barrière van Asqwllies in aanraking komt met den grooten weg van Bergen in Henegouwen {Mons) naar Maubeuge.

Van djar, langs den weg, loopende doorliet dorp AsquUlies, tot aan den weg naar Genty; langs dezen naar jjoug/iies, latende links de hofstede van Renouart, alsmede het dorp Bougni.es, en voorts langs den weg, leidende na ir de kapel van St. Martin en loopende voorbij dezelve, gelqk ook voorbij den ter linker zijde van en nabij deze kapel gele en windmolen, tot aan het dorp Genfy.

van dr, la> gs den weg naar en tot aan het dorp TJgies , latende resjts de hofstede, genaamd du Tempte-, en van dit dorp , langs den weg loopende door het bosch van Monlroeu/, en latende links de hofstede van Elouges, naar en tot aan het dorp Blciugies

Van d r, langs den koienweg (route de Charhonnage) loopende door het dorp Dour en door dat van Elouges, tot aan het gehucht St. Homme, geiegen aan den grooten weg van Berg n in Henegouwen Mons) naar Valenciennes, en vervolgens langs den weg , leidende van dezen grooten weg door het dorp Thuiin, naar en tot aan den grooten weg van St. Ghisiain naar Doornik, met welke hij zich vereenigt bij de barrière van Rond de Viile.

Van d ar. langs laatstgemelden grooten weg, loopende door de dorpen Grand-gas- , Quevaucamps, Basedes , en de barrière van Bury, tot achter den hof van de hofStede rEclat genaamd, tegen over den windmolen van Brajfe; vervolgens westwaarts langs den weg, leidende van dezen groot n weg naar jlntoing, en loopende dooi het dorp Briftoeil, dat van Wasmes, voorbij de regts aaü