is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

va. n

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . Ól.y BESLTUT van den \4den November 1816, houden 'e bepalins van het onvrije ter*■ ■ ritoir endehn e voorde Indirecte Jielast g n • van de los- en ligtingsplaatsen ; vai de in- en uitvoer ter Zee; van de kantoren van in- en uitll.trin (r ■ en be-> ta ing te lande enz. . ingevolge de wet van i5 Sept. j tJ 11>, (Staatsblad n >. 43.)

WIJ WILLEM, bh nu gpatik GODS, Koning SDEK N" DERLA.NOEN , PRI NS VAN ORAN JE-NASSAU , GRJOT~ Hertogva\ Luxemburg, enz, esz., enz.

Gezien artikel 1, 2, i4, i5 , 00, 3i, 46 , 86 , 122 , t-i£ «1. 128 van de wet vau den 1 den S ptember dezes jaars op den invoer, doorvoeren uitvoer van iuipost subjecte speciën;

Op het rapport van Onzen Staatsraad, Directeur-General dei Indirecte Belastingen ;

Hebhen besloten en besluiten:

Van het onvrije territoir aan de zeezijde, en de dubbele Unie aan d". land nijd .

Art. J. De bepalingen bij ^ns besluit van den oden November ï'hS. IJ . 34 (staatsblad n 5d , gemaakt tot het re* ge en^ van het onviije territoir aan de zeezijde, en van do twee t; linie aa^ d landzijde vo >r de administratie der kon-* jO'5''. ?? licenten, r.ijn mede toepasselijk op de administratie aer indirecte belastin-en.

O "

Van de heirbanen.

*• Insgelijks zullen , ten aanzien dor indirecte belastingen ,

A moe-