is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. De aanvulling der kontmgetiten in tijd van oorïog, op den v« tij ,6 dete, wet „i0rs4,dira_

ven plaatsgehad hebbende, en v^ór ^ „j

<«. de „,j«. va» aa.vuiug 0p <,„ voet

*" ƒ T"- "!l ««S-. «nll«n de kominaud,„ e» der korpsen miWe Departement va»

Oorlog, M d„ Deparlement aan de G™ der

rr"' <• o.e,,«„t„ms,ig

S..at K°T?d' e»

- . all. b., hei Korps aanwezige manschappen met

XLrrb7,epl",s' wo°ü|j",; -

» zehe a s pleats vervangers of bij nummer-vertv.ssehng ^ ^ >

de p.Urtae.e en d. gemeen,, „„ „elte hoJ»

geloo., r,ls !*a« den okt.er. tijd wb», dezelve zijn in dienst getreden, oveieeaJuamstig het model Jia £>.

=5. üii de vocKchrercne state» aaa de Gouverneurs gebleken ZtJnd* ,elte manschappen uit de gen.ee,nen der provinciën » der tijd geleverd *ija en .,/„<* bestaan, alsmede het getal der aan de kontingenten onbrekende en door andden vervangene personen, zuilen de laatstgenoemden ^ onder de gemeenten worden verdeeid, met

geV°lS ZuUiS P!aa,s hebbende, het komin-

gent van e e gemeente: of gecombineerde gemeente zal zijn gekompleteerd.

17. De gemeenten zullen daarna voor alle soodanVs voor hun dienende personen veramwoordelijk bhjveu e°» dezelve, 111 geval van overlijden, deserlie enz. doerande-

ren