is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roes... en xvo-

nendete of

overleden te ~). den lang"... voet ... duim ... ft'eek, of..,. meter . .. millimeter. Aangezigt Oogen Neus Mond Kin Haar

Wenkbraanwen Merkbare teekenen.

Gezien en goedgekeurd «loor raij prefi <3ent van den militieraad.

Te

dea . . . 18 N. N.

, Dat de gezegde B zich verbindt om de plaats te ver V' gen bij de nationale militie van A , dewelke tot den die' is opgeroepen, en aan alle zijne verpligtingen in den die' voor hem te voldoen, op voorwaarden:

Dat {alhier te brengen alles waartoe A zich ten & zien van B verbindt, — met bijvoeging wanneer $ gelde en alzoo niet in veldvruchten, huishuren of fl!' re voorwerpen wordt voldaan , of dat de bedongene i den niet worden bepaald door den vader of moeder ty huisvrouw van B, wekelijks of maandelijks te zi'\ worden genoten) eii dat de voorfchrevene fom (offomU1 op den bepaalden termijn (of de bepaalde ter mij zullen worden gestort in de kas fan het korps bij'' welk B zal worden in dienst gefield.

Verklarende de comparanten ten flotte, dat behaKc het hierboyenftaande door hen ter zake voorschreV® niets is gegeven of genoten, of gedurende den dia»" gegeven of genoten zal worden.

Aldus opgemaakt in triplo den ...18........

N. N.