is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen reeds mogteu bestaan, en waarvan de termijn fa!» r.og niet is verstreken^

OverrgeriS Lijft het vr j en onverlet om in tijdschriften, door middel van uittreksels en beoordecliflgen , den aavd en de waarde van in druk uitkomend letter- en kunstwerk aan liet publiek te doen kennen.

6. Om liet in art. 1 en 2 .omschfevene kopijr'egt te kunnen eisdlien, moet alle, na de afkondiging dezer wet in de Nederlanden in druk uitkomend letter of kunstwerk fe?f iedere soort van ai.gaaf, en Z90 wel bij eene eerste druk «Is bij herdruk van hetzdve aan de navolgende vereisckten voldoen , te weten:

a. Dat liet werk gediukt zij op eene nederlaiidsche drukkerij;

l. Dat- bet werk een en nederlandsch n uitgever hebbe , en diens naam, of alleen, of vereemgd met dien eener buitenlandsche mede-uitgever op den titel, of bij gebrek van titel, waar dit bet voeg-, zaamstis, gedrukt zij,niet aanwijzing zijner woonplaats en van den tijd der uitgave.

c. Dat van elk werk, vóór of gelijktijdig met de uitgave, door den uitgever drie exemplaren, waarvan één" door bern op den titel, of, bij gebrek van titel, op de voorzijde eigenhandigjgeieekehd, met hij voeging der dagteekenipig en Van eene schriftelijke verklaring van eenen nederlaiidgchen drukke?